Vägverket

EasyGo – betalning av väg- och brovgifter tvärs över landsgränserna

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 13:37 CET

Från 1 mars blir det enklare för yrkestrafikanter och privatbilister att betala väg- och broavgifter i Sverige, Danmark och Norge med hjälp av en elektronisk bricka eller transponder. Då startar en ny elektronisk betalningstjänst med namnet EasyGo.- EasyGo är ett bra exempel på hur vi kan utveckla en befintlig tjänst genom nordiskt samarbete och göra det bekvämare för trafikanterna att betala vägavgifter, inte bara i det egna landet utan också i grannländerna. Möjligheterna att kunna betala avgiften på färjor och senare i parkeringshus kommer säkert att också att uppskattas, säger Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö.Tjänsten EasyGo är en tilläggstjänst till de befintliga elektroniska betalbrickorna BroBizz (Öresundsbron och Stora Bältbron) och AutoPASS (de norska betalstationerna). Tjänsten innebär att trafikanten kan använda sin nuvarande bricka för betalning i befintliga nordiska betalanläggningar. Beloppet som ska betalas kommer att framgå av de fakturor som man redan i dag får som kund. EasyGo är gratis och börjar fungera automatisk från den 1 mars. Från starten kan tjänsten också användas för betalning på vissa färjelinjer i Sverige och Danmark.BroBizz och AutoPASS är nordiska system för elektronisk betalning av avgifter på väg, bro och färjor. Med en BroBizz eller AutoPass i vindrutan kan kunderna passera direkt genom betalstationer utan att stanna. EasyGo kommer inte att omfatta trängselskattesystemet i Stockholm, eftersom detta system inte kommer att utnyttja en transponder som grund för registering och betalning.

EasyGo har utvecklats i ett samarbete mellan Vägverket, Øresundsbron, Sund & Bælt och Statens Vegvesen i Norge.

1,5 miljoner BroBizz- och AutoPASS-användare i Sverige, Danmark och Norge kommer inledningsvis att kunna nyttja den nya tjänsten EasyGo. Alla BroBizz- och AutoPASS- kunder kommer att informeras om den nya tjänsten via Øresundsbron, Sund & Bælt eller AutoPASS.


Tjänsten EasyGo är ett viktigt steg mot ett flexibelt system för elektronisk avgiftsbetalning som i framtiden kan omfatta även ytterligare länder och andra typer av betalanläggningar som t.ex. parkeringsplatser.


Bilaga: Broschyren "Nu kan du använda BroBizz" (PDF-fil 392 kB)
http://www.vv.se/filer/Acrobat-dokument.pdf

Ytterligare information lämnas av

Utvecklingsledare Christer Rydmell, Vägverkets huvudkontor Borlänge, tel 0243-754 25 eller 070-323 20 21