EBG | Network

EBG presenterar: Anna Jernberg, Head of Purchasing Development & Support, Lantmännen - talare och inspiratör på P2P Summit 2013

Press release   •   Dec 13, 2012 09:38 CET

Välkommen Anna Jernberg, Head of Purchasing Development & Support, Lantmännen.

Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, maskin, energi och lantbruk. Koncernen ägs av 35 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksam i 22 länder och omsätter 38 miljarder kronor. Lantmännen har sedan 2009 drivit ett förändringsprojekt kring P2P-processen och EBG har haft glädjen att följa projektet under P2P Summit de senaste två åren.

Nu välkomnar vi Anna Jernberg, Head of Purchasing Development & Support, som kommer att berätta om och diskutera kring det som skett och som sker nu inom inköp på Lantmännen.

Hur har målsättningarna kring ökad avtalsanvändning (avtalstrohet), färre manuellt hanterade fakturor, ökad uppskattning av gemensam process och en upplevelse av bättre affär uppfyllts?

 

Gemensamt för våra träffar är det stora fokuset på erfarenhetsutbyte och diskussion. Vi tror på att föra samman funktioner och att prata process i relation till enskilda transaktioner (spend, faktura, betalning).

Under P2P Summit den 16 April 2013 fokuserar vi på de olika faser företag och organisationer i olika grad behöver gå igenom för att uppnå önskade resultat: förstudie | genomförande | förvaltning & uppföljning. Vi talar också om vad, hur och vem som bör involveras i dessa olika faser och inte minst – hur ser vi genomgående till att få det stöd och de resurser som behövs oberoende av vad det är vi vill styra eller kontrollera.

För anmälan och mer information - klicka här! Representerar du ett "expertföretag" och vill veta mer hur ditt företag kan medverka under P2P Summit 2013 - kontakta oss här!

Välkommen!

 

EBG startades 2010 av Anna Bjärkerud med ambitionen att samla och dela erfarenheter kring elektronisk affärsprocessutveckling bland Nordiska företag och organisationer. Fokusområden är köparens önskan att styra och kontrollera flödet från behov eller inköp till betalning, leverantörens från order till betalning. Eftersom denna process i stora bolag är extremt funktionsindelad anser EBG att det behövs funktionsövergripande forum som hjälper bolag att effektivisera och automatisera för att realisera förbättrade resultat, ökad spårbarhet och nöjdare kunder och leverantörer. EBG driver idag även EBF e-BusinessForum | Sverige samt EBF e-BusinessForum | Norge