Svensk Energi

EBR Metod- och Maskindagar – elnätsbranschen invaderar Gävle

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2014 13:23 CEST

Cirka 2.000 personer väntas till Läkerol Arena i Gävle under nästa vecka. Det är den svenska elnätsbranschens egen ”olympiad” – den stora tekniska mönstringen som arrangeras vart fjärde år av Svensk Energi. Denna gång är Gävle Energi medarrangör och ännu en gång blir EBR Metod- och maskindagar en publik succé.

Arrangemanget är uppdelat på tvådagarspass. Tisdag-onsdag kommer den första omgången för att på åtta utomhusstationer ta del av befintlig teknik – både beprövad och nyheter – som rör elnätsområdet. Hundratalet utställare har också aviserat sin närvaro.

Mats Andersson, projektledare för EBR Metod- och maskindagar, säger:

– Energibranschen i sin helhet har på senare år blivit en stark ekonomisk motor i samhällsekonomin. Enligt SCB slår branschen nytt investeringsrekord för innevarande år. Och där är elnätssidan en väsentlig del.

EBR står för ElByggnadsRationalisering och är branschens eget samarbete – med anor från 1960-talet – för att bygga elnät både säkert och rationellt. Cirka 200 experter i branschen arbetar fortlöpande i många arbetsgrupper under EBR-hatten. Mats Andersson igen:

– EBR torde vara en unik branschsatsning. Genom att följa rekommendationerna inom EBR anses elnätsbranschen spara cirka en miljard kronor årligen!

Enligt Mats Andersson är EBR Metod- och Maskindagar en viktig avstämningspunkt vart fjärde år – både för elnätsföretagen, entreprenörer, konsulter och underleverantörer. Det är en unik möjlighet att under två dagar få en uppdatering av det senaste – både inom teknik och metoder.

Energibranschen har ett närmast gigantiskt rekryteringsbehov när det gäller ingenjörer och tekniker med energi- eller elkraftskompetens de kommande fem åren – cirka 8.000. Av det skälet erbjuds skolorna i regionen att göra studiebesök. Här väntas inemot 200 elever och lärare.

Mats Andersson avslutar:

– Vi glädjer dessutom hotellnäringen i Gävle och Sandviken. Inte ett hotellrum finns att uppbringa de här dagarna.