Sveriges Riksbank

ECB:s månadsrapport för december 2003

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 11:01 CET

KONTAKT: Kerstin Wallmark; tel. 08-787 01 50

Europeiska centralbanken (ECB) har i dag, torsdag, publicerat sin månadsrapport Monthly Bulletin för december 2003. Rapporten finns i en engelsk version på ECB:s webbplats (http://www.ecb.int/).

Från kl. 13.00 finns den svenska versionen av rapporten på Riksbankens webbplats (http://www.riksbank.se/) under rubriken Publikationer/ECB:s månadsrapport. Rapporten kan då också hämtas i Riksbankens entré eller beställas från Information Riksbanken
via e-post (forradet@riksbank.se), fax (08-787 05 26) eller telefon (08-787 01 00).

Från och med 2001 översätter Riksbanken endast fyra av ECB:s månadsrapporter till svenska. Dessa är rapporterna i mars, juni, september och december, det vill säga de rapporter som innehåller en längre ekonomisk översikt.