Sveriges Riksbank

ECB:s månadsrapport mars 2006

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 10:12 CET

Europeiska centralbanken (ECB) publicerar i dag, torsdag, kl. 10.00 sin månads-rapport Monthly Bulletin för mars 2006.

Den svenska versionen av rapporten finns i dag kl. 10.00 på Riksbankens webb-plats (www.riksbank.se) under rubriken Publicerat/Publikationer/Publikationer från Europeiska centralbanken (ECB)/ECB:s månadsrapport.

Riksbanken översätter fyra av ECB:s månadsrapporter till svenska. Dessa är rap-porterna i mars, juni, september och december, det vill säga de rapporter som innehåller en längre ekonomisk översikt. Från och med september 2004 föreligger rapporten endast i en webbversion.Karin Bjers, tel. 08-787 02 29 och Kerstin Wallmark, tel. 08-787 01 50

Följande filer finns att ladda ned:


ECB:s månadsrapport mars 2006
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/3C/91/wkr0001.pdf
ECB:s månadsrapport mars 2006 (publikationen)
http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/3C/92/wkr0003.pdf