eclipse assets AB

Eclipse assets AB släpper ränteprodukt i samarbete med RAIRE Invest AB

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2018 09:20 CEST

Efter att ha slutfört upphandlingsarbetet samt enats om produktionsstart 15 augusti så tar nu eclipse assets AB hjälp av RAIRE Invest AB med lansering av ränteprodukt. Eclipse erbjuder 11% ränta under 6-12 månader, lånet kommer att säkerställas genom inteckningar i fastigheten.

Projektet beräknas ge eclipse assets AB en avkastning om c:a 25%. En totalentreprenör har upphandlats där eclipse assets ställt som krav att allt virke skall komma från våra Svenska skogar för att på så sätt minska koldioxidavtrycket. Huset kommer att utrustas med en solcellsanläggning för varje lägenhet.

”Vi är mycket nöjda med samarbetet som inletts med RAIRE Invest, nyckeln i projektet har varit att ha en sund prissättning och ta ett krafttag för vår miljö. Genom att bygga in trä i konstruktionen samt att via solcellsanläggingen så säkerställer eclipse att lägenheterna är miljövänliga över tid. ”

-Peter Lilliehöök, styrelsen

För att veta mer om projektet eller för att anmäla en investering vänligen gå in på https://raisereach.com/project/ljustero/

Våra investeringar sker oftast i startups inom fin-tech, appar och fastigheter. På så sätt så har vi bra avkastning och säkra investeringar. Bolaget förvärvar och förvaltar även egna fastighetsprojekt.