Eco By Sweden AB - LED & Ecodesign

Eco By Sweden – Kina förburkar 3 ton medan USA förbrukar 21 ton koldioxid

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2017 08:30 CET

Eco By Sweden – Smarta miljöval för en hållbar global utveckling

Vi på Eco By Sweden har målet att skapa en bättre miljö och ett renare klimat. Dagens utveckling har tvingat oss att göra en förändring både i vår konsumtion och i vårt miljömedvetande där djuprstrukturer kring sättet att tänka måste förändras. Vid sidan av att ta fram miljövänliga alternativ måste en ökad medvetenheten hos var och en finnas. Vi har sedan industrialismen konsumerat i en alarmerande takt och vi börjar nu se konsekvenser i form av växthuseffekten och klimatet som hela tiden blir varmare med oanade konsekvenser som följd. Alla konsekvenser är inte oförutsebara givetvis men omfattningen är dem är det knappast någon som kan staka ut, vi vet exempelvis att vår konsumtion har stor påverkan på havs- och landmassa som tas i anspråk i form av produktion (transport och logistik), produktanvändande, fritidsaktiviteter med brukandet av fossila bränslen och slutledet som här är själva avfallshanteringen och cirkeleffekten på återvanvändningen. Vi lever idag i västvärlden med en konsumtionstakt som kräver tre jordklot för att klara sin egen överlevnad. 3,7 jordklot mer rätt, enligt den prominente professorn närmaste med rockstjärnestatus, Hans Rosling som avled i förra veckan. En stor förlust för många och en folkbildare av historiska mått med en pedagogiskt superteknik som lärt många människor om världsproblemen. Tillbaka till vår konsumtion så kan denna bland annat sättas i jämförelse Indien som använder ett halvt jordklot per år medan Bangladesh endast använder en tredjedels jordklot per år i sin konsumtionsomsättning. 

Förnybar energi och smarta systemlösningar - ekodesign


Eco By Sweden satsar 100% på energieffektiva produkter och de närmsta åren att satsa stor del av verksamheten på förnybara energikällor och solenergi. Inte minst i solcellsbelysning. Den 1 januari i år (när inlägget en gång skrevs i slutet av 2015 (red. anmärkning.)), kom den nya skattesubventionen många ekologivänner väntat på. Det s.k. solcellsbidraget. Som i och för sig tog slut lika fort som det kom. Effekten av satsningen blev att man som sin egen elproducent skulle kunna sälja tillbaka överbliven el till elbolaget med upp till 18.000 kronor per år utan att behöva skatta för vinsten. Bli sin egen miljövänliga elbonde och tar bort beroendet av el från dyra elbolag och oförutsedda energiprishöjningar. Solcellsenergin kan användas för att driva och / eller komplettera befintliga energikällor där solcellsenergin till exempel driver allt från värmepumpen till varmvattnet och elementen. Idag, de första månaderna på året 2017, har solcellsenergin blivit så pass effektiv att den även används för att driva de verktyg och maskiner som används för oljeframtagning /-borrning. Är solcellsenergin idag billigaste än olja?
Väljer du att samtidigt uppgradera din belysning till LED-belysning så kan dina energiinvesteringar och tidigare kostnader övergå till att bli en stor vinstaffär eftersom LED sparar belysningskostnader med upp till 90% om man optimerar belysningslösningen rätt. Dessutom håller LED i år efter år utan någon att kräva något underhåll.
Med LED så tar du även ett aktivt val för miljö genom att LED inte innehåller några tungmetaller såsom bly och kvicksilver.

Eco By Sweden - förenar det bästa av 2 världar! Ledbelysning och solceller för privata, kommersiella och offentliga miljöer.