Adven Sweden AB

Eco2 Energy gör Preem oberoende av olja

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2012 10:05 CEST

Preems bemannade bensinstationer i Sverige värms idag upp av olja, el och fjärrvärme. I samarbete med värmeleverantören Eco2 Energy övergår Preems stationer till att värmas upp av lokalt producerad förnyelsebar energi.

Preem är Sveriges största drivmedelsbolag med över 400 bensinstationer runt om i landet varav över 150 stycken är bemannade. Uppvärmningen av bensinstationerna innebär en omfattande energiförbrukning som idag sker genom olja, direktverkande el eller fjärrvärme. I samarbete med Eco2 Energy planeras nya värmelösningar för samtliga stationer genom lokalt producerad förnyelsebar energi. De två första stationerna i projektet ligger i Bredäng och på Lidingö och kommer att värmas upp av värmepumpar som drivs av grön el.

– Preem tar ett aktivt ansvar för de miljöaspekter som uppkommer både lokalt och globalt genom tillverkning, distribution och användning av samtliga våra produkter. Vi arbetar fokuserat med att driva miljöutvecklingen framåt. Genom att värma upp våra bemannade bensinstationer med förnyelsebar energi tar vi ännu ett steg framåt, säger Thomas Ögren, presschef, Preem.

Eco2 Energy sköter hela processen från projektering och byggnation till den dagliga driften av värmepumparna. Vidare står Eco2 Energy för hela investeringen vilket innebär att Preems kostnader för övergången till grön uppvärmning endast består av den löpande förbrukningen av värme.

– Vi arbetar främst med att skapa och leverera lokal, miljövänlig och kostnadseffektiv värme till större bostadsfastigheter och kommersiella lokaler. Vi såg dock en stor möjlighet i samarbetet med Preem. Genom installationen av värmepumpar får samtliga Preems 150 bensinstationer grön värme, säger Jonas Häggqvist, VD på Eco2 Energy.

I ett första steg kommer de nya värmeanläggningarna att installeras på Preem i Bredäng och på Lidingö som kommer att vara i drift inom en månad. Efter en utvärderingsperiod planeras det därefter att samtliga bensinstationer ska få grön värme.

För mer information kontakta:
Jonas Häggqvist, VD, Eco2 Energy
Mobil: +46 70 531 70 17
E-post: jonas.haggqvist@eco2energy.se

Thomas Ögren, presschef, Preem
Mobil: +46 70 450 10 01
E-post: thomas.ogren@preem.se

Om Eco2 Energy:
Eco2 Energy är ett svenskt företag som levererar färdig värme baserad på förnyelsebar energi. Värmen som kommer från egna berg- och bioenergianläggningar erbjuder samma servicenivå som fjärrvärme men baseras på skräddarsydda lösningar för varje enskilt fastighetsbestånd. Eco2 Energy vänder sig till kommersiella fastigheter, bostadsrättsföreningar, flerbostadshus, kommuner och allmännyttan. 

www.eco2energy.se