Ecobox Scandinavia

ECOBOX inför ny affärsmodell – nu blir det gratis att minska bränsleförbrukning och avgasutsläpp

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2014 10:43 CEST

ECOBOX erbjuder nu Sveriges alla lastbilsåkerier att utan kostnad få en Ecobox installerad i sina lastbilar och därmed kunna minska sin bränsleförbrukning och sina avgasutsläpp med upp mot 10%.

Istället för att betala för produkten och installationen delas vinsten från besparingen lika mellan åkeriet och Ecobox. Om lastbilen minskar sin månatliga bränslenota med 5000 kr tillfaller alltså 2500 kr åkeriet och 2500 kr Ecobox.

Den tekniska lösningen bygger på att - förutom Ecobox - så installeras en telematikenhet i bilen. Denna läser av förbrukning, hastighet, körsträcka m.m. från bilens eget datanät och kommunicerar detta över GSM-nätet till en server som både åkaren och Ecobox kan nå via en webbläsare. Även detta kostnadsfritt för åkaren.

Ecoboxen kan slås av och på via telematikenheten, och under en första referensmånad görs detta dagligen för att slå fast den besparing som uppnås på den aktuella bilen och som ligger till grund för vinstfördelningen. Efter den första månaden tas stickprov med vissa mellanrum då Ecobox stängs av, för att följa upp besparingseffekten och eventuellt justera fördelningsfaktorn.

Om Ecobox

Ecobox är en patenterad europeisk innovation som på elektronisk väg sänker viskositeten på fossila bränslen. En sänkt viskositet på diesel och bensin ger mer finfördelat bränsle (mindre och fler bränsledroppar för samma volym), därmed en effektivare förbränning och som resultat lägre förbrukning och lägre avgasutsläpp. Ecobox åstadkommer detta på ett mycket kostnadseffektivt sätt vilket gör produkten snabbt lönsam.

Ecobox positiva inverkan på bränsleförbrukningen har vid många tillfällen beskrivits i svensk fackpress, bland annat i Svensk Åkeritidning 2011 och ATL Entreprenad 2013.

Bakgrund: Lågt intresse för miljöfrågor

Under de år som Ecobox arbetat mot den svenska åkeribranschen har det tydligt märkts hur lågt intresset egentligen är från åkeriernas sida att minska sin bränsleförbrukning och därmed sin miljöpåverkan. Det gäller alla typer av åtgärder: Eco Driving-utbildning och datoriserad ruttoptimering likaväl som tekniska innovationer som Ecobox.

- Det är inte ovanligt att träffa på åkerier där bränsleförbrukningen kan skilja 25% mellan olika chaufförer, och då är det obegripligt att åkerierna inte satsar på Eco Driving-utbildning, säger Fredrik Vildö på Ecobox. Och i våra vanliga personbilar är det i princip standard numera med en navigator som visar oss närmaste vägen till målet, medan i åkeribranschen är det sannolikt inte ens 30% av bilarna som använder denna möjlighet, fortsätter han.

- Vår uppfattning är att åkeriernas miljödeklarationer enbart är ett spel för galleriet, det är tomma ord, säger Lennart Widén på Ecobox. Man utser KMA-ansvariga och skriver på sin hemsida att ”Vår målsättning är att vi ska utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan”, men där slutar miljöarbetet. Det omsätts i princip aldrig i praktiken.

Ecobox har gång på gång bevisat för olika åkerier vilken besparingspotential produkten erbjuder, men uppenbarligen är antingen produkten för dyr (den kostar som en full tank diesel) eller så är åkerierna ointresserade av en besparing på 7-10%, och ointresserade av att i praktiken bidra till en bättre miljö.

- Den nya affärsmodellen med en nollkostnad för åkeriet - och istället en vinstdelning - kan ses som test av åkeriernas verkliga vilja till ett aktivt miljöarbete. Om man tackar nej till ett gratiserbjudande att minska förbrukning och avgasutsläpp är slutsatsen (tyvärr) given, fortsätter Fredrik. Men i grunden har vi en tro på den goda och rationella människan, även bland beslutsfattare i åkeribranschen, så vi ser trots allt fram emot att kunna bidra till en markant sänkning av CO₂-utsläppen från den svenska lastbilsflottan.

För mer information:

Fredrik Vildö 0708-548500

Lennart Widén 0736-405192