Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Ecoclime accelererar tillväxt och företagsförvärv via nyemissioner

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2016 09:51 CET

Styrelsen i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) har beslutat att föreslå ett förvärv av Evertech Energy Solutions AB och Suncore AB. Samtidigt planerar företaget en publik nyemission. Förvärven görs efter att företagen framgångsrikt etablerat den så kallade ETX-teknologin (Energy Thermal Exchanger) för inomhuskomfort och värmeåtervinning på marknaden. Målet är att erbjuda fastighetsmarknaden energieffektivisering genom IoT-integrerade lösningar (Internet of Things) för återvinning och distribution av termisk energi (värme och kyla).

Bolagens tillväxt sedan starten har varit god, med omsättning som fördubblats årligen. Ägarförändringen syftar till att ytterligare accelerera företagens tillväxt. Förvärven görs förmånligt, via apport, främst för att företagen har samma huvudägare, som ser stora synergieffekter genom samgåendet. Samtidigt blir övriga publika aktieägare även delägare i all applikationsverksamhet som baseras på ETX-teknologin.

Evertech och Suncore som förvärvas, har tillsammans utvecklat teknik och system och affärsmodeller för återvinning, distribution och försäljning av energi från förorenat processvatten och sjöar. Energin kan i sin tur nyttjas för uppvärmning av fastigheter och tappvarmvatten. System baserade på tekniken har testats i drift under två är med framgångsrika resultat och började säljas under hösten 2015. Redan tre månader efter introduktionen har 7 systemlösningar sålts till ett ordervärde om 2 MSEK. Marknaden i Sverige bedöms av energimarknadsexperter till lägst 1 500 MSEK.

Förvärven kommer att genomföras efter godkännande av bolagets extrastämma den 3 mars. Bolagen kommer att övertas till ett värde av 2,7 MSEK. På bolagets extrastämma föreslås även en publik nyemission om cirka 18 MSEK vilken kommer att garanteras till ca 50 % av huvudägarna genom 3 MSEK via teckningsförbindelser och 6 MSEK via garantiåtagande (utan ersättning). Emissionslikviden ska framförallt användas till att förstärka försäljningsorganisationen och för att integrera IoT-baserade produkter i kundernas fastighets- och energieffektiviseringssystem. Ecoclime Comfort Ceiling ABs bedömning är att IoT-integrationen är en mångmiljardmarknad de kommande åren. 

Ecoclime Comfort Ceilings AB med tillverkning i Vilhelmina, huvudkontor i Umeå och produkt och säljkontor i Arvika och Stockholm är ett miljöteknik- och energieffektiviseringsföretag specialiserat på system, produkter och installationer för bättre inomhuskomfort och termisk energidistribution som är kostnads- och klimateffektivare. Med komfortventilation (värme/kyla) utan drag, med ren luft, lägsta bygghöjd och vikt, diskret design, installationsflexibilitet, inga underhållskostnader, 10 års produktgaranti erbjuder Ecoclime den mest miljö-, fastighets- och hyresgästvänliga klimatlösningen för inomhuskomfort. Bolaget är noterat på Aktietorget.