Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Ecoclime: Prognos - Evertech ökar försäljningen 2017 med mer än 10 MSEK

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 09:44 CET

På basis av Evertechs order till Skanska Nya Hem som tidigare meddelats, 4 st tecknade LoI:n med 4 fastighetsägare/ bostadsföretag samt pågående projekteringar hos fyra projektkonsultföretag, har bolaget prognostiserat en ökad omsättning med 10 MSEK för 2017.

Det är den nya patentsökta innovationen för termisk energiåtervinning, energilagring och energiförsörjning av värme och varmvatten till fastigheter som företaget presenterade och det beslut som Energimyndigheten meddelade föregående vecka som är bakgrunden till prognosen för 2017.

Prognosen avser endast försäljningen av de nya systemprodukterna. Någon prognos för försäljning av etablerade produkter lämnas inte av bolaget vid detta tillfälle.

De 4 intressenter med vilka Ecoclime tecknat LoI:n är: Riksbyggen och HSB i Umeå, Folkets Hus i Vilhelmina och ett kommunalt fastighetsbolag. Mer information om de nya projekten presenteras på företagets hemsida www.ecoclime.se

Den första installationen hos Skanska Nya Hem börjar levereras under december 2016 resterande installationer utförs i huvudsak under 2017.

När Energimyndighetens och HSB:s rapport om spillvattenvärmeåtervinning presenterades 2015 säger Roland Jonsson HSB:s energichef följande om energiåtervinning från spillvattnet i fastigheter:

- Det är inte fråga om denna resurs ska utnyttjas, utan snarare hur vi gör det på bästa sätt. Detta är en nödvändighet för att ytterligare sänka energianvändningen och skapa hållbara och framtidssäkra fastigheter, såväl inom nyproduktion som befintligt bestånd.

Lennart Olofsson företagets huvudägare:

- Energimyndighetens stöd har varit en förutsättning för att fyra av de fem projekten kommer kan genomföras och betyder att Evertech får en flygande start för tillväxten inom det nya produktprogrammet för energiåtervinning riktade till fastighetsbranschen.

Kontakt:

Lennart Olofsson, media, 070-5371642

Ecoclime med dotterbolaget Evertech är svenska företag som erbjuder innovativa system, produkter, installationer och tjänster för termisk energiåtervinning, energiförsörjning och energidistribution. Med den smartaste komfortventilationen (värme/kyla) och den effektivaste energiåtervinningen, till de lägsta kostnaderna, är Ecoclime/Evertech den självklara lösningen för fastighetsägare, hyresgäster och klimatet.