Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Ecoclime visar på accelererad tillväxt enligt halvårsrapport

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2015 09:52 CEST

Andra kvartalet: april-juni

  • Installation av ROT-projekt med komfortpaneler, ventilation och rumsstyrning första etappen av HSB;s kundcenter i Umeå genomförd
  • Gångaren projekt C/Securitas 10 000 m2 slutbesiktad, återigen med omdömet ”världens bästa uppmätta komfortvärden”
  • Digitalt koncept baserat på ”Internet of things” för styrning och fastighetsautomation med Ecoclimes rumskomfortenheter
  • En vidareförädlad komfortpanel som öppnar nya applikationsområden för produkterna har tagits fram för produktionsstart
  • Omsättning 2 230 (879) TSEK
  • Resultat efter finansnetto 72 (-676) TSEK

Första halvåret: januari-juni*)

  • Omsättning 4 823 (879) TSEK
  • Resultat efter finansnetto 169 (-723) TSEK

*) Första halvåret avser även punkter som inte beskrivs ovan för perioden april-juni.

Kommentarer från VD

Andra kvartalet har utvecklats som planerat med en accelererad tillväxt under första halvåret. En rad tester av olika egenskaper hos produkterna för nya marknader och applikationsområden har genomförts under kvartalet. Dessa har resulterat i produktionsstart av en ny och vidareförädlad komfortpanelprodukt, under augusti 2015.

ROT-marknaden visar fortsatt ökande efterfrågan för fastigheter byggda under -50, -60- och -70-talen. Behoven av ökad densitet (fler personer) i kontoren med mer komfortkyla är ett av huvudkraven i ROT-projekten. Där Ecoclimes lösningar är de mest kostnads-, klimat- och komforteffektiva för fastighetsägare, hyresgäster med stora energisparmöjligheter.

En allt hetare fråga är det digitala området ”Internet of things”. Ecoclimes produkter har unika egenskaper att förändra automationen av fastigheter till nytta för hyresgäster och fastighetsägare, som även minskar den CO2-baserade termiska energiförbrukningen. Därför kommer ett digitalt koncept att tas fram under hösten 2015.

Ladda ned halvårsrapporten i sin helhet

Ecoclime Comfort Ceilings AB med tillverkning i Vilhelmina, huvudkontor i Umeå och produkt och säljkontor i Arvika är ett miljöteknologiföretag specialiserat på system, produkter och installationer för bättre inomhuskomfort som är energi- och kostnadseffektivare. Med lägre energiförbrukning, dragfri och ren komfortventilation (värme/kyla), lägsta bygghöjd och vikt, diskret design, installationsflexibilitet, inga underhållskostnader, 10 års produktgaranti, erbjuder Ecoclime den mest miljö-, fastighets- och hyresgästvänliga klimatlösningen för inomhuskomfort. Bolaget är noterat på Aktietorget.