EcoGuard AB

EcoGuard lanserar Styrfunktion med trådlösa innetempgivare

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 00:20 CEST

EcoGuard förstärker sitt erbjudande med styrning av DUC baserat på innetemperaturmätning. Nackdelen med dylika system har varit en kostsam tråddragning. Fördelen med EcoGuard är systemets räckvidd mellan mätpunkt och radiomottagare och batterilivslängden på 20 år. Samtidigt är en installation av trådlösa innetempgivare snabb och kostnadseffektiv. Förutom att kunna justera in hus, med mätvärden som underlag kunna minska uppvärmningskostnader kan vi nu även erbjuda styrning baserat på önskade tempgivare i huset. Det öppnar upp stora möjligheter för dig som inte vill eller kan dra tråd i fastigheten med klassiska trådbaserade system. Det sänker uppvärmningskostnaden och ger en jämn temperatur i huset.

EcoGuard sparar pengar och miljön med trådlös mätning i fastigheter. EcoGuard är en komplett leverantör från utveckling till produktion, implementation och drift. Företaget erbjuder mätning och debitering av vatten, värme och el och har trådlösa innetemperaturgivare som möjliggör injusteringar av hus med hög kvalitet och möjligheten att styra hus på innetemperatur.