Science Park Halmstad AB

Ecopower Academy gav vindkraftsägare ett uppvaknande

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2012 06:00 CEST

Ecopower Academy som driver sitt företag på Science Park Halmstad är ett oberoende utbildningsföretag inom förnybar energi, med 100 % fokus på Vindkraft. Företaget håller idag i konferenser och kurser i 6 Europeiska länder. I början av juni i år var det dags för konferensen ”Blade Forum” i Billund, Danmark. Enligt E.ON, Dong Energy, Statkraft och Arise Windpower var forumet ett uppvaknande för vindkraftsindustrin.

Dyrare och mer omfattande än vad vindkraftsägarna hittills uppskattat. Så kan man beskriva underhållet av vingar.

Ämnet var tema för en konferens i Billund i juni som samlade ett 50-tal deltagare från åtta länder och gav ägarna inspiration till idéer för framtiden där kompetens är en nyckelfråga.

Bland deltagarna fanns förutom representanter för ägare även operatörer, serviceföretag, bladtillverkare, materialleverantörer och turbintillverkare. Syftet var att kartlägga vad ägarna kan förvänta sig när garantitiden för vingarna gått ut, hur de på bästa sätt kan bedriva service och vad de kan förvänta sig av de moderna bladen på plus 45 meter.

Enligt de siffror som Steen Broust Nielsen, direktör på Make Consulting, presenterade kan service och inspektion utförd av en oberoende serviceleverantör sänka kostnaderna med 15-20 procent. Om ägaren i stället själv väljer att utföra servicen blir sänkningen 20-30 procent. Turbintillverkarna är dock de som har störst kunskap om vingarna, särskilt om de har tillverkat dem själva.

När det gäller metoder för att bedriva inspektion diskuterades om CMS-system kan användas för att bättre följa vingarnas tillstånd och förutse servicebehov. Slutsatsen blev att de tekniska lösningarna finns men att industrin ännu inte har applicerat dem.

Ett alternativ för inspektion som ska undersökas av några av de större ägarna är att inspektera vingarna med små radiostyrda helikoptrar som fotograferar vingarna på nära håll, såväl med vanlig kamera som med värmekamera.

Ett förslag från etablerade serviceföretag, för såväl land- som havsbaserade verk, är att göra en inspektion med teknikern vid vingen vartannat år, dock lite beroende på vindförhållanden och miljö för den aktuella sajten.

Kraven och behoven av service på vingarna ändras också i takt med att bladen blir längre och tyngre. Find Mølholt Jensen, teknisk chef på Bladena, beskrev hur gravitationen ger upphov till nya typer av belastningar som skapar nya typer av skador.

Ägarna och serviceföretagen måste därför utveckla sina inspektionsmetoder. Främst gäller det bindningslinjen som beter sig annorlunda och som måste hållas under uppsikt.

Ett annat problem är att riskerna för skador vid transport ökar, något som Jaap Olthoff från OutSmart berättade om. Anledningen är främst att kranförare är vana vid att stora objekt är tunga och starka. Olthoffs rekommendation är därför att ha egen personal på plats både i produktion och vid transport. Skador på längre blad i drift skapar också längre stillestånd då tillgången på de kranar som behövs är begränsad i hela Europa.

För ägarnas del finns mycket att fundera på vad gäller servicebehovet, dels utifrån gällande avtal och dels med utgångspunkt från den tekniska utvecklingen.

Ägarrepresentanter framhöll att den manual som medföljer för service av vingar endast rekommenderar inspektion med kikare från marken och i övrigt inte innehåller några riktlinjer. Från ägarhåll upplever man det också som förvirrande att en livslängd på 20–25 år hävdas samtidigt som man erbjuds att köpa extra lösningar för att skydda bladen mot slitage. Nästa generation serviceavtal måste, enligt ägarna, få ett nytt kapitel som reglerar tillverkarens åtaganden inom garantitiden och skyldigheten att bistå ägaren med dokumentation och manualer som gör det möjligt för ägaren själv eller en tredje part att bedriva underhåll av vingarna.

I dag vet ägarna inte vilka siffror de ska lägga in i sin budget och måste skaffa mer kunskap för att kunna balansera kostnader mot prestanda, allt för att maximera produktionen av kilowattimmar. Vidare måste ägarna hitta det bästa sättet att organisera inspektionen och servicen för att få ned kostnaderna, minimera riskerna och bygga sin egen kompetens.

Vill du se videon med uttalanden direkt från representanter från E.ON, Dong Energy, Statkraft, Arise Windpower och Siemens; Googla på ”blade forum ecopower academy”.

För mer information:
Mårten Nilson, VD Ecopower Academy
Tfn. 0760-217177
Mail. marten@ecopoweracademy.com

Ecopower Academy är ett oberoende utbildningsföretag inom förnybar energi, med 100 % fokus på Vindkraft. Företaget håller idag i konferenser och kurser i 6 Europeiska länder.