EcoRub

EcoRub: Kommuniké från årsstämma

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2012 20:21 CEST

EcoRub AB hade sin andra årsstämma som listat bolag den 29 juni 2012 i bolagets lokaler i Öjebyn. Delägare representerande 77 % av rösterna i bolaget deltog på stämman.

Resultat- och balansräkningen samt koncernresultat och koncernbalansräkning fastställdes för räkenskapsåret 2011. Vinsten överfördes i ny räkning.

Sittande styrelse omvaldes på ett år. Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma besluta om en eller flera emissioner av aktier och/eller konvertibla skuldebrev som innebär utgivande av eller konvertering till högst 2.500.000 aktier av serie B. Emissioner som beslutas inom ramen för bemyndigandet skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen fick mandat att fatta beslut om de detaljerade emissionsvillkoren.

Samtliga beslut på stämman var enhälliga.

 

 För ytterligare information kontakta: Vd Åke Paulsson, 0911-76620, ake.paulsson@ecorub.se

 

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor. EcoRub AB är finansierat av EU – Eco-Innovation – projekt ACE med 50% av marknadsintroduktionskostnader under 3 år.