EcoRub

EcoRub: Stigande orderingång samt prestigefull order till dotterbolaget Arbergo AB

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 09:44 CET

(AktieTorget: EcoRub AB) 2011-02-07

EcoRub AB:s (publ) dotterbolag Arbergo AB har fått en order på skyddsmattor för flygplansvingar till Gripen som skall levereras till Sydafrika. Arbergo AB har lyckats konstruera skyddsmattor som tål den stekande solen i varma länder.

Arbergo AB är ett företag med egen produktion och produktutveckling, med satsning på att innovativt möta kunders behov. Ordern gällande skyddsmattor – med tålighet i krävande miljö – för flygplansvingar är ett exempel på problemlösning från Arbergo AB. ”Det är naturligtvis prestigefyllt att vi kan leverera komponenter till  Gripen”, säger VD Åke Paulsson.      

Samtidigt kan konstateras att EcoRub nu börjar märka av den förbättrade konjunkturen. ”Orderingången från verkstadsindustrin och fordonsindustrin har varit blygsam under ett pars år tid, men nu ser vi en vändning uppåt”, säger Åke Paulsson.  Även i Finland har marknadsläget förbättrats.  ”De har legat efter oss i cykeln och verkar också ha drabbats betydligt hårdare än Sverige, men nu har det börjat vända för dem”, fortsätter Åke Paulsson.

Orderingången i dotterbolaget Arbergo AB var i januari 2011 45 procent högre än under januari 2010.  I EcoRubs dotterbolag ProFarma AB var orderingången 207 procent högre i januari 2011 än under motsvarande månad 2010.

”Det är en positiv trend, även om försäljningen fortfarande är liten", poängterar Åke Paulsson. 

”Framtidsutsikterna ser bra ut. Jag kan konstatera att arbetet med EU-projektet ACE fortgår som planerat. Utöver det arbetar vi med tre multinationella företag (ett italienskt, ett amerikanskt och ett svenskt) i ett antal projekt där EcoRubs material testas inom tre olika områden. Genomförda laboratorieförsök har gått mycket bra och nu är försök i full skala inplanerade", säger Åke Paulsson vidare. 

För att stärka EcoRubs finansiella ställning och för att finansiera den halva av EU-projektet som inte finansieras av EU samt för att finansiera en produktionsanläggning för formsprutningspellets, har bolaget för avsikt att under 2011 genomföra en kapitalanskaffning.  Omfattning av kapitalanskaffningen är i viss mån beroende av vilka leveranskrav de multinationella bolagen som EcoRub samarbetar med kommer att ställa.

För ytterligare information:  Åke Paulsson VD, EcoRub AB (publ)  Tel: 0911-766 21

EcoRub AB (publ):

EcoRub är ett miljöteknikföretag. Bolaget har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver för att skapa ett nytt material – ekologiskt gummi - med unika materialegenskaper. Egenskaperna är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Materialet är avsett för formsprutning i den typ av formsprutningsmaskiner som används inom plastindustrin. Materialet finns även i form av gummiduk, mattor och skivor. EcoRub AB är finansierat av EU – Eco-Innovation – projekt ACE med 50% av marknadsintroduktionskostnader under 3 år.