Amparo Solutions AB

EcoWeather - Cykeldata med väderstatistik

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 15:03 CEST

Amparo Solutions lanserar i september en funktion som lägger på väderstatistik på cykeldata som samlas in av Amparo Solutions cykelräkningsstationer. Tjänsten heter EcoWeather och kombinerar väderdata med cykeldata i syfte att skapa bättre analysunderlag vad gäller cykelplanering.

Amparo Solutions är marknadsledande i Sverige vad gäller cykelräkningsstationer. Företaget ligger bakom såväl Stockholms som Göteborgs stads cykelräkningsnätverk. I takt med att cyklandet ökar ställs nya krav på såväl cykelinfrastruktur som cykelplanering. Cykelräkning och statistiska underlag kring hur cyklandet utvecklas är av stor betydelse i denna utveckling. Exempelvis visar cykelräkningsdata från Göteborg att antalet cyklande ökade med 20 % förra året samt hela 30 % i år.

Antalet cyklister och deras beteende är dock till skillnad från bilister i mycket högre grad påverkade av väder och vind. I syfte att förbättra och vidareutveckla dagens cykelräkningssystem lanserar nu Amparo Solutions en vädermodul till befintliga cykelräkningsstationer. Tjänsten heter EcoWeather och innebär att cykelräkningsdata kombineras med väderstatistik för den aktuella platsen där cykelmätutrustningen är installerad. I samband med analys av cykelräkningsdata kan man genom tjänsten EcoWeather enkelt se vilka variationer som uppstår på grund av exempelvis regn eller låg temperatur. 

”Vädrets påverkan på cyklisterna har sedan länge varit känd, men det har varit svårt att på ett effektivt sätt kunna koppla samman väderstatistik med cykelräkningen. Detta gäller kanske framförallt när man blickar tillbaka på historisk data” konstaterar Martin Sandén på Amparo Solutions.

Amparo Solutions cykelräkningsutrustning är marknadsledande och finns idag installerad över hela Sverige. All statistik rapporteras automatiskt in trådlöst till en central server där all data sedan enkelt kan nås av trafikplanerare via ett överskådligt webbinterface.

”Vi märker att intresset för cykellösningar likt denna är mycket stort och vi tycker därför att det är enormt roligt att vi nu lanserar en tjänst som bidrar till utvecklingen av cyklismen samt förståelsen av vilka faktorer som påverkar dess utveckling.” säger Martin Sandén på Amparo Solutions. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Sandén, Amparo Solutions, tel: 031-721 1952, 0704-268 162

www.amparosolutions.seAmparo Solutions är ett av Sveriges ledande företag inom området för trafikteknik och ITS. Amparo Solutions utvecklar och tillverkar produkter, system och tjänster för transportsektorn.  Vi arbetar efter insikten att krav på ökad trafiksäkerhet och ett bättre utnyttjande av befintlig infrastruktur kräver ökad tillgänglighet till trafikinformation i realtid.