SSCO, Stockholms studentkårers centralorganisation

Edholm i topp – Borg sämst

Pressmeddelande   •   Dec 23, 2009 10:53 CET

Lagom till julledigheten offentliggör Stockholms studenter sin årliga betygsättning av politikerna i ämnet student- och högskolekunskap. Intresset från Stockholmspolitikernas sida har av allt att döma ökat under det gångna året, samtidigt som engagemanget på regeringsnivå fortfarande är relativt svalt.

– Stadshusets växande intresse kommer sannolikt av att kopplingen mellan studenter, högre utbildning och ekonomisk tillväxt framgår så tydligt i den regionala utvecklingsplanen för Stockholm, säger SSCO:s ordförande Nicke Grundberg. Dessvärre väntar vi fortfarande på att insikten om det sambandet ska nå regeringen.

STUDENT- och HÖGSKOLEKUNSKAP HT 2009

Lotta Edholm, skolborgarråd                                                                  VG
Kommentar: Lotta symboliserar det ökade engagemanget för student- och utbildningsfrågor från Stockholms stads sida. Det bådar gott för ett fortsatt effektiviserat samarbete mellan studenterna och de regionala politikerna.

Tobias Krantz, högskole- och forskningsminister               G- (komplettering krävs)
Kommentar: Tobias har ställts inför den något otacksamma uppgiften att fullfölja sin företrädares agenda. Likväl har han lyckats bättre med att få gehör hos finansdepartementet för behovet av utbildningspolitiska satsningar. Det återstår dock att se vad som är hans egen idé för den högre utbildningen.

Anders Borg, finansminister                                              U
Kommentar: Anders har troligen tagit del av men sannolikt ej förstått vare sig OECD:s eller Globaliseringsrådets rekommendationer om att en ambitiös kunskapspolitisk agenda är det som lägger grunden för en framgångsrik ekonomi. Finansministerns enda framgångar i ämnet manifesteras i hans imponerande förmåga att slå sig fram på den hårda studentbostadsmarknaden i Stockholm.

Mats Odell, bostadsminister                                             –
Kommentar: Mats har varit besynnerligt frånvarande under det gångna året, trots att en hel ungdomsgeneration tvingas genomleva den värsta bostadskrisen på årtionden. SSCO är gärna först att omfamna de hårdare betygskraven som formuleras från politiskt håll. Bostadsministern får gå om.

Vill du veta mer om SSCO? Gå in på www.ssco.se

Frågor besvaras av:
Nicke Grundberg, Ordförande SSCO,
mobil 0708-99 77 15, e-post: ordf@ssco.se

Presskontakt:
Josefin Fürst, Politisk sekreterare SSCO,
mobil 0736-41 58 17, e-post: polsekr@ssco.se
SSCO grundades 1896 och har sedan dess vuxit till ett samarbetsorgan för ca femtio medlemskårer med totalt närmare 80 000 studenter som medlemmar.