EDI Company AB

EDI Company: Information angående den extra bolagsstämman i Eriksson Development and Innovation Company AB (publ)

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 14:51 CET

(Aktietorget: EDIC B)

Extra bolagsstämma har genomförts den 21 december 2009 enligt tidigare utsänd kallelse.

Vid bolagsstämman bemyndigades styrelsen att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av högst 19 000 000 aktier av serie B, medförande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 950 000 kronor, mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport och att därvid kunna avvika från aktieägarnas företrädesrätt.

Bolagsstämman beslutade vidare att välja innovatören och grundaren Torbjörn Eriksson till ny styrelseledamot.

Fortsatt bolagsstämma skall hållas tisdagen den 12 januari 2010. Bolagsstämman beslutade att skjuta upp valet av ytterligare styrelseledamöter till dess att stämman återupptas.

Under tiden fram till dess extrastämman återupptas, kommer styrelsen att aktivt fortsätta att söka finansiering. Huvudägarna kommer att bereda och föreslå slutligt val av ny styrelse. Dessa frågor hänger intimt samman och båda behöver få en nöjaktig lösning.

Vad gäller patentfrågan så har styrelsen via Albihns patentbyrå ansökt om återtagande av det svenska grundpatentet, något som bedöms ta ett antal månader. Parallellt med detta pågår behandlingen av den ansökan till Europapatent som tidigare inlämnats. Under denna behandling är det svenska grundpatentet skyddat. Om patentet beviljas så erhålls ett avsevärt högre patentskydd i hela Europa inklusive Sverige.

Aktieägarna i Eriksson Development and Innovation Company AB (publ) informeras härmed om den fortsatta extra bolagsstämman den 12 januari 2010 kl 12.00 på Lindskog Malmström Advokatbyrå, Östermalmsgatan 87 E i Stockholm.

Förslag till nya styrelseledamöter kommer att lämnas före den fortsatta stämman genom pressmeddelande.

För ytterligare information kontakta:
Eric Norelius, VD, tel 070 665 05 38 eller Göran Larsbrink, styrelsens ordförande, tel 070 682 51 89

Tidigare pressmeddelanden publicerade den 4 december, respektive den 14 december. Besök även www.aktietorget.se

EDI Company AB (publ), listat på Aktietorget, är ett svenskt högteknologiskt spetsteknikföretag som utvecklar den nya generationens miljövänliga gasturbiner med hög verkningsgrad. Verksamheten bygger på patent och innovationer av uppfinnaren Torbjörn Eriksson.