EDI Company AB

EDI Company: Kommuniké från Eriksson Development and Innovation Company ABs (publ ) Årsstämma

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:56 CEST

 

(Aktietorget: EDIC B)Vid årsstämman den 22 april kl 13.00 i Sjöfartshuset, Skeppsbron 10 i Stockholm, beslutades bland annat;

- Att fastställa resultat- och balansräkning.
- Att disponera bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
- Att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
- Att arvode skall utgå med 25.000 SEK till var och en av de stämmovalda ledamöterna som inte är anställda i bolaget. Revisorerna erhåller ersättning enligt räkning.
- Att omvälja de nuvarande styrelseledamöterna Göran Larsbrink (ordförande), Marie Landfors,
Eric Norelius och Wictor Phalén. Leif R K Nilsson har avböjt omval av tidsskäl.

För ytterligare information:
Wictor Phalén, VD, tel. 08-688 86 40 alt. mobil 070-517 72 92

Besök även www.editurbine.se


EDI (publ), listat på Aktietorget, är ett svenskt högteknologiskt spetsteknikföretag som utvecklar den nya generationens miljövänliga gasturbiner med hög verkningsgrad. Verksamheten bygger på patent och innovationer av uppfinnaren Torbjörn Eriksson.