JG Communication AB

Editakoncernen publicerar sin första hållbarhetsrapport

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 13:35 CEST

Editas första hållbarhetsrapport sammanfattar det hållbarhetsprogram koncernen definierade under 2010. Programmet står på tre ben (triple bottom line); människor, lönsamhet och planeten Jorden. Dessa överensstämmer med områdena socialt ansvar, ekonomiskt ansvar och miljöansvar, vilka är grunden för Editas sätt att agera. Med stöd av värdeorden förnyelse, respekt och ansvar är hållbarhetsprogrammet fast förankrat i koncernens strategi.

Timo Lepistö, vd, Edita Plc:
– Grunden för ett företags hållbarhetsansvar är en lönsam verksamhet. För oss innebär ekonomiskt ansvar först och främst långsiktig lönsamhet som skapar mervärde för våra intressenter.

Nyckeln till Editakoncernens sociala ansvar är att värdesätta människor. 
– I kommunikationsbranschen är människors expertkunskap, innovationsförmåga och motivation ytterst viktigt, säger Lepistö.

– De anställdas samlade kompetens, engagemang och välbefinnande är avgörande faktorer för företagets framgång. Vi fokuserar speciellt på ledarskapsutveckling och på att främja mångfald inom koncernen.

Arbetet med att minska företagets miljöpåverkan har pågått sedan början av 1990-talet
– Vi är föregångare när det gäller miljöansvar inom kommunikationsbranschen i de nordiska länderna, säger Lepistö. Alla våra produktionsenheter är licensierade att använda den nordiska miljömärkningen Svanen och certifierade enligt ISO 14001-standarden. Ett av våra kontor har redan WWF:s (World Wide Fund for Nature) Green Office-certifikat, och fyra av sju koncernbolag är klimatneutrala. Vi har också fått flera priser för vårt miljöarbete.

Editas Hållbarhetsrapport 2010 följer G3-riktlinjerna som ges ut av Global Reporting Initiative (GRI), nivå C. Rapporten finns att läsa och ladda ner på: www.edita.se/hallbarhet

För mer information, kontakta: Annika Linna, kommunikationschef, Edita Plc, tel. +358 20 450 2600, annika.linna@edita.fi

Responsible everyday communications
Edita is the leading Nordic communications group. Our creative solutions make our clients’ communications more relevant, efficient and easier to manage. Edita employs about 1,000 communications professionals in Finland, Sweden, Ukraine and India. JG Communication is a part of the Edita Group, www.jgcommunication.se.

140 medarbetare och 18 nationaliteter gör oss till en stor, internationell kommunikationsbyrå. I Stockholm. Vi har experter inom strategisk kommunikation likväl som specialister, kreatörer och producenter för alla kommunikationskanaler. Läs mer om oss på: www.jgcommunication.se. JG Communication är en del av Editakoncernen, www.edita.se.