NASDAQ OMX

EDX London startar handel 30 juni 2003

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2003 15:28 CEST

EDX London, en ny aktiederivatverksamhet gemensamt ägd av London Stock Exchange plc och OM AB, kommer att starta handel i skandinaviska aktiederivat på måndag, 30 juni 2003. Bildandet av EDX London följer av att EDX London har godkänts av brittiska finansinspektionen (Financial Services Authority) som en auktoriserad börs (Recognised Investment Exchange). Se vidare dagens gemensamma pressmeddelande på www.om.com.

Bildandet av EDX London beräknas medföra en positiv resultateffekt för OM om cirka 100 Mkr under andra kvartalet 2003. Ytterligare positiv resultateffekt om maximalt 100 miljoner kronor för OM kommer att redovisas 2006, beroende på volymutveckling.

Utöver den andel av EDX Londons framtida resultat som OM kommer att erhålla genom sitt 24-procentiga ägande, kommer Stockholmsbörsen enligt avtal att årligen erhålla en andel av EDX Londons framtida intäkter från svenska derivat med start från januari 2006.

EDX London kommer att betala OM en ersättning om upp till 24 miljoner pund (329 miljoner kronor) för OM London Exchange’s skandinaviska aktiederivatverksamhet. En första betalning om 12,8 miljoner pund (180 (1) miljoner kronor) görs i samband med bildandet av EDX London, och en tilläggsköpeskilling på ytterligare 11,2 miljoner (149 (2) miljoner kronor) pund betalas förutsatt att uppsatta intäktsmål för EDX London uppnås per 31 december 2005. Dessa villkor, som är förändrade i förhållande till vad som ursprungligen offentliggjordes, är ett resultat av lägre transaktionsvolymer på OM London Exchange under årets första fem månader.

OM och LSE kommer att kapitalisera EDX London i förhållande till sina respektive ägarandelar (OM 24 procent och LSE 76 procent).

Baserat på intäkter och kostnader för OM London Exchanges skandinaviska aktiederivatverksamhet för första kvartalet 2003, beräknas bildandet av EDX London få neutral effekt på OMs rörelseresultat. Detta innefattar inte resultateffekten från transaktionen.

För ytterligare information eller kommentarer, vänligen kontakta:
Jakob Håkanson, IR-chef 08 405 60 42
Anna Eriksson, Informationschef 08 405 66 12

1) OM har en valutakurssäkring på SEK/GBP 14.08 relaterat till affären.
2) Valutakurs SEK/GBP 13.28 per 26 juni, 2003.