Föreningen Sveriges Energirådgivare

EEF utser Knycer till Årets framtidsföretag 2012

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2012 10:30 CEST

EnergiEffektiviseringsFöretagen (EEF) utser på sitt årsmöte 14 maj 2012 företaget Knycer, till Årets framtidsföretag för effektivare energianvändning. Utnämningen avser en verksamhet som pekar på nya möjligheter att göra en förnuftig energianvändning till morgondagens standard.

EEF:s motivering lyder:
Världens resurser är inte oändliga. Inte heller energitillgångarna. Effektivare energianvändning är därför ett måste i alla lägen. Inte minst i våra enkla och mycket vardagliga bestyr. Det är inte ”rocket science” vi behöver så mycket som sunt och eftertänksamt förnuft.
Det finns många tekniska lösningar som är till nytta för kunden (och energin) om man bara hanterar  apparaterna på det sätt som konstruktören fokuserat sig på. De tenderar att låsa användaren i ett beteende som kanske inte alltid är det bästa. De är inte flexibla.
Knycer har med sitt torkskåp med avfuktare istället för uppvärmning visat just hur förnuft och flexibilitet kan få plats i vår vardag. Genom att sammanföra torkskåp och avfuktning på samma plats skapade Knycer förutsättningen för att den bättre tekniken skulle kunna utnyttjas i den lilla skalan. Deras design innebär dessutom att man inte är låst vid den tekniska grundlösningen – om vädret så tillåter rullar man ut torkskåpet i solen och låter tvätten lufttorka istället. Vilket är ännu mer energieffektivt!
Därför anser EEF att Knycer är Årets framtidsföretag 2012.

EnergiEffektiviseringsFöretagen, EEF, håller sitt årsmöte måndagen den 14 maj kl. 15.30 med påföljande medlemsmöte hos Ahlsell, Liljeholmsvägen 30, Stockholm.
Välkomna att kontakta oss! Se även www.eef.se.

Hans Nilsson
ordförande i EnergiEffektiviseringsFöretagen
tel: 08 650 6733, 070 237 0862

EEF – EnergiEffektiviseringsFöretagen är en gemensam plattform för företag som har de mest energieffektiva produkterna och som kan leverera de bästa tekniska lösningarna och tjänsterna när det gäller energieffektivitet. Vi kan hjälpa dig att sänka dina driftskostnader.

Vår vision är att få hela samhället att delta i en offensiv för energieffektivisering. Värmeisolering, teknisk isolering, ventilation, kyla, värme, el, belysning, VVS, solavskärmning, tryckluft och styr & regler är våra huvudsakliga områden.