Kaolin

Eeva Jokinen vernissage Kaolin lör. 4 maj 2013

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2013 14:39 CEST

Eeva Jokinen

4.5 – 26.5 2013

A walk in the park
Den finska keramikern Eeva Jokinen arbetar i tunnaste risporslin. I dekoren
pågår ett samspel mellan de små håligheter och hela ytor som bildas i bränningen, mellan skuggor och ljus. Eeva Jokinen eftersträvar inte någon strikt form utan söker snarare en känsla; När ljuset filtreras genom glasyren väcker det en känsla av frid och ro. Hennes arbeten framstår ofta som bräckliga men är i själva verket robusta och tåliga. Processen är tidsödande och trots att hon arbetat med risporslin i flera år tycker hon att det är först nu hon bemästrar tekniken. Och möjligheterna tycks oändliga.

Under arbetet med sin utställning till Kaolin funderade hon mycket över de misstag vi gör i livet och hur de ofta påverkar vilka vägval vi gör. Även i sitt arbete låter hon händelser ur vardagen styra vilka mönster som ska ta form. En skogspromenad kan senare bilda ett mönster av träd och stigar på en vas.

Eeva Jokinen tog en masterexamen vid University of Art and Design i Helsingfors 2002 och har sedan dess varit verksam som designer och konstnär samt som lärare vid Konsthögskolan i Helsingfors. Hon har haft ett flertal stora separatutställningar och erhållit flera priser och stipendier. Hos Kaolin kommer hon att visa både unika objekt och mindre serier av bruksgods.

Välkomna på vernissage!


KAOLIN är en renodlad keramikgrupp som bildades 1978. Vi är alltsedan starten belägna på Hornsgatan 50 nära Mariatorget i Stockholm där vi driver både butik och galleri.

Gruppen består idag av nitton keramiker som arbetar med konsthantverk av hög klass, både bruksgods och skulptur. Våra medlemmar arbetar i sina egna verkstäder och finns representerade över hela Sverige.

Vi arrangererar ca 12 separatutställningar per år med inbjudna gästutställare, både svenska och utländska, framförallt från våra nordiska grannländer. Kaolin tar även emot konstföreningar och grupper på privata visningar och konstföreningskvällar samt anordnar öppna föreläsningar och konstkvällar. Mer info på vår hemsida: www.kaolin.se