Efecte AB

Efecte ger stöd i att optimera IT-budgetar i riskzonen

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2009 07:00 CEST

 

Efecte ger stöd i att optimera IT-budgetar i riskzonen
- Service Catalogue - den nya produkten som förenklar kostnadsuppskattning

Tioårsjubilerande Efecte utökar sin ERP for IT-lösning med nya produkten Service Catalogue, avsedd att stödja IT-chefer och företagsledningar i att utvärdera, prioritera och kostnadsberäkna sina IT-aktiviteter. Lösningen ingår i Efecte 5.0-plattformen där Efectes erfarenheter från ett omfattande antal nordiska IT-projekt sammanförts.

"När ekonomin är pressad bedöms vinsterna med IT främst utifrån kostnad och lönsamhet. I sådana lägen måste IT-ledningen kunna fatta välgrundade beslut i nära samarbete med operativ ledning", säger Kristian Jaakkola, Efectes VD. "Om IT-avdelningen inte kan kommunicera syftet med sin existens så har den ingen framtid. Att hantera informationsteknik har inget värde i sig. Men IT kan spela en viktig roll när det gäller att öka organisationens konkurrenskraft. Enligt vår erfarenhet har framgångsrika företag varit bättre på att utnyttja informationstekniken till att stärka sin konkurrenskraft", konstaterar Jaakkola.

"Den produkt vi nu lanserar gör det enklare att rikta IT-aktiviteterna mot de områden som är allra viktigast för affärsverksamheten. Informationshanteringen blir transparent och dess värde enklare att påvisa och åskådliggöra", säger Jaakkola.

Prioriteringar ger kostnadsbesparingar

Med Efectes Service Catalogue-lösning kan IT-avdelningen fokusera på att utveckla de IT-tjänster som är viktigast och samtidigt åstadkomma kostnadsbesparingar när mindre viktiga tjänster kan avslutas. Centralt tillgänglig finns all information om tjänsterna, principerna för prissättningen av dem och vilka resurser som krävs. Förhållandet mellan insatsen som krävs för att utföra en tjänst och det förväntade resultatet av tjänsten kan uppskattas, tjänsteutbudet kan prioriteras och servicenivåerna kan beslutas tillsammans med ledningen.

När de olika delarna i ett IT-projekt har definierats länkas tjänsterna till lämpliga affärsprocesser. Då säkras hög tillgänglighet till tjänster som stöder affärsprocesserna och kostsam inaktiv servicetid minimeras. Resurserna som frigörs när mindre nödvändiga IT-tjänster avslutas kan användas för att förbättra tillgängligheten till tjänster som är viktigare för affärerna och höja lönsamheten i hela organisationen.

Efectes programvara ERP for IT har utvecklats för hantering av IT-system. Lösningen stöder IT-avdelningen i att kommunicera med företagsledningen och i att hantera IT-resurser, IT-processer och IT-tjänster. Efectes huvudkontor finns i Finland. Företaget har också kontor i Sverige, Danmark och Norge samt partners i Tyskland. Efecte har 300 kunder i Norden.

För mer information, kontakta:

Marko Ruusinen
Country Manager, Efecte AB
Tel. 073-508 40 19
marko.ruusinen@efecte.se

 

Efecte förbättrar hanteringen av IT-driften. Efectes lösning, ERP for IT, har utvecklats för att styra IT management processerna och hantera all relaterad data. Med omfattande informationshantering i realtid hjälper vi organisationer att se till att IT-driften motsvarar verksamhetens behov och stödjer alla affärsprocesser. Över 300 företag och andra organisationer använder redan det flexibla och anpassningsbara programmet. Efecte grundades 1998 och vi finns i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Läs mer www.efecte.se