Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Effekter vid en höjning av arbetsvillkoret

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:35 CET

De förändringar som regeringen har aviserat i arbetslöshetsförsäkringen 2007 omfattar bland annat en höjning av kravet på arbetade timmar för att kunna få arbetslöshetsersättning, från 70 till 80 timmar per månad under minst sex månader (enligt huvudregeln). Omräknat till veckoarbetstid är det i genomsnitt minst 18,5 timmar per vecka. Det innebär att personer med en normalarbetstid på 17 timmar och flertalet av dem med 18 timmar ställs utanför arbetslöshetsförsäkringen.

I denna PM konstateras att cirka 0,3 procent av ersättningstagarna 2005 hade haft en så låg genomsnittlig arbetstid före arbetslösheten att de inte skulle ha uppfyllt det nya arbetsvillkoret på 80 timmar i månaden. Räknat på samtliga ersättningstagare under 2005 rör det sig om cirka 2 300 personer.

Ladda ner hela Fakta PM 4:2006 (pdf-fil 44 kb)
http://www.iaf.se/upload/Fakta-PM/2006/FaktaPM4-2006.pdf