Tedestrand coaching AB

Effektiv behandling där du själv löser problemet med stöd av kartan.

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 16:35 CEST


Genom den processkarta som skapats av Anders Tedestrands egen långa process av misslyckanden genom otaliga försök genom validerade metoder med de bästa terapeuterna kommer du att lösa ditt problem på ett helt nytt och innovativt sätt, inom detta område.

Anders kopplade till sist ihop orsaken till alla misslyckanden och att endast samtalet var verktyget. Anders kunde se att ingen komplex verksamhet där människan hade framgång fungerade utan att en visuell överblick skapats som ledde processen. Oavsett om det var teknisk utveckling, byggnation, operationer, skogsorientering och tusen andra områden så var principen likadan. Utvecklingen hade till sist nått denna visuella öveblick som idag saknas inom all psyk - och missbruksvård.

Kan det vara så enkelt att den felande länken är att vi inte kopplat ihop psykologin med hur all annan komplex verksamhet hanteras med framgång - resultaten med Psykologisk orientering tyder på det.

Kartan används idag, den är till en del vetenskapligt utvärderad och visar på ovanligt snabba processer av samtliga intervjuade. Anders har också själv intervjuat - och dokumenterat ett flertal fall och samma mönster upprepas - snabba och varaktiga resultat - så som det ser ut inom andra områden där en visuell överblick utvecklats. läs mer på webbsidan: www.tedestrand.se

Välkommen att kontakta mig!

Anders Tedestrand


PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235