Katrineholms kommun

Effektiv omsorg och nöjda brukare i Katrineholm

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 14:12 CET

Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar ett överskott på cirka 4 470 000 kronor för 2012.

Vård- och omsorgsförvaltningen klarar därmed uppdraget från kommunstyrelsen att bidra med 3 750 000 kronor till kommunens gemensamma budget. För att kunna göra detta har förvaltningen använt de 2 600 000 kronor som är avsatta för oförutsedda händelser.

- Det har varit ett tufft år. Medarbetarna i organisationen har utfört ett fantastiskt arbete med god kvalité samtidigt som vi hållit budget, säger Monica Johansson, ordförande i vård- och omsorgsförvaltningen.

Organisationen är kostnadseffektiv och verksamheten bedrivs med lägre kostnad än den genomsnittliga kostnaden för vård och omsorg i riket. Verksamheten har god kvalité och undersökningar visar att brukarna är nöjda med den vård och omsorg de får.

Mer information
Monica Johansson
Ordförande i vård-
och omsorgsnämnden
0150-571 66

_____________________________________________________________

Katrineholm – Läge för liv och lust

I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling – för liv, lärande och företagsamhet. Läget är rätt – rätt geografiskt och rätt för handling och förändring.

Det började med järnvägen 1862. Nu bygger vi det nya Katrineholm. Det är attraktivt att bo och verka här och det märks. De senaste åren har både befolkningen och våra företag vuxit. Idag är vi drygt 32 400 invånare.

www.katrineholm.se