Sandvik Construction

Effektiv rening av smörjoljan med off-line-filter

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 17:11 CEST

80 procent av alla maskiners reparations- och underhållskostnader beror på förorenad olja. Det är ett välkänt faktum att i tung industri, som gruv- och anläggningsindustrin, drabbas maskinerna ännu hårdare på grund av den tuffa och aggressiva miljö de utsätts för; extrema temperaturer, massor av damm och hård belastning på utrustningen. För att säkerställa en hög produktivitet och tillförlitlighet och samtidigt undvika slitage och tidskrävande haverier, så måste underhålls- och servicepersonal utföra täta olje- och filterbyten.

Överraskande enkel lösning
Oljebyten är dyrt, arbets- och tidskrävande och ser inte särskilt vackert ut på den nedersta raden i de ekologiska räkenskaperna. Den förvånansvärt enkla, men ändå mycket effektiva lösning på detta problem ligger i att rena oljan med hjälp av ett off-line-filter. Det är ett kostnadseffektivt sätt att ta bort partiklar, kondensvatten och oxidationsrester från oljan. Sandvik, en av världens ledande krosstillverkare, erbjuder nu vad som troligen är den mest effektiva lösningen på marknaden.  Sandviks off-line-filter finns för både nya krossar eller som en eftermontering på äldre krossar. Systemet består av en ganska enkel och mycket robust enhet; en pump, en tank, en filterinsats och en manometer. Manometern är till för att mäta tryckfallet över filtret och indikerar när det är dags för filterbyte. Hela monteringsprocessen är bara en fråga om några timmar. Effektiviteten hos Sandviks off-line-filter är extremt hög oavsett förorening; partiklar, vatten eller oxidationsrester. Allt avlägsnas effektivt. Resultatet är ren olja i smörjsystemet

Oljan håller fem gånger längre...
De flesta kunder är angelägna om att nå ett positivt resultat, inte bara på det ekonomiska planet utan också på det mänskliga och miljömässiga planet. Effektiviteten hos dessa filter är väl dokumenterade i flera fallstudier och med resultat som visar att oljans livslängd varar upp till fem gånger längre. Bland annat en studie utförd av Sandviks ingenjörer under en period av två månader visade fantastiska resultat.

Man studerade smörjsystemet på en Sandvik CH880 konkross före och två månader efter att ett off-line-filter installerats. Oljeanalysen före och efter visar tydligt vilken filtreringseffektivitet filtret har. Innan off-line-filtreringen var oljan kraftigt förorenad med metaller, sand och partiklar av oxiderad olja. Efter bara två månaders filtrering hade nivåerna av oxiderade oljepartiklar reducerats till mindre än 10 procent av den ursprungliga nivån, och de kemiska egenskaperna hos oljan var återställda och oljan var återigen lämplig för fortsatt användning.

Kundnytta och mervärde för miljön
Den uppenbara kundnyttan är de stora besparingarna på oljebyten och på byten av inline-filter. Därtill ett minskat slitage på utrustningen och därmed förlängd livslängd på både komponenter och maskiner. Risken för haverier på grund av oren olja minskar och därmed också oron för dessa. Förutom den ekonomiska aspekten finns det också en stor positiv inverkan på miljön. Flera fallstudier visar att när off-line-filter används förlängs oljans livstid med fem gånger eller mer, vilket innebär att en betydande mängd olja kan sparas. Den lösning som off-line-filtret erbjuder till problem som orsakas av förorenad olja har potentialen att dramatiskt minska oljeförbrukningen inom hela industrin.

Sandvik Construction är ett affärsområde inom Sandvik-koncernen som erbjuder lösningar för praktiskt taget alla applikationer inom anläggningsindustrin, innefattande sådana områden som stenbrott, tunneldrivning, bergschakt, väg- och järnvägsbyggnad, krossning, rivning och återvinning. Produktprogrammet omfattar bergborrverktyg, borriggar, hydraulhammare, anläggningar för materialhantering samt maskiner för krossning och sortering. Omsättningen 2012 var cirka 9 700 MSEK och antalet anställda cirka 3 300.