Finansdepartementet

Effektiv samhällsförvaltning - för medborgarnas bästa

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2007 14:12 CET

Kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell har idag tagit emot Ansvarskommitténs slutbetänkande "Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft".

Ansvarskommittén har i bred enighet lagt fram ett betänkande som tydliggör de problem och begränsningar som dagens samhällsorganisation utgör. Vidare har kommittén lagt förslag för en ny samhällsorganisation som ger förutsättningar för bättre utvecklingskraft och starkare medborgarperspektiv.

- Jag vill verka för att en bred och livlig debatt nu tar vid, där alla som vill kan delta och påverka. Detta är en reform som berör alla medborgare - för alla medborgares bästa. En sådan förändring kan inte komma uppifrån utan måste svara mot ett efterfrågat behov hos medborgarna och i kommuner och landsting. En förändring måste växa fram underifrån säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell.

- Regeringen avser att, med Ansvarskommitténs förslag som utgångspunkt, ta initiativ för att driva processen framåt, säger Mats Odell.

- Ansvarskommittén ska nu remissbehandlas av alla berörda.
- På finansdepartementet bildas under ledning av statssekreterare Dan Ericsson en arbetsgrupp som utifrån utredningens förslag ska leda det sammanhållna arbetet och initiera möjliga följdutredningar.
- Regeringen avser också att inbjuda samtliga riksdagspartier till ett fortsatt nära samarbete i dessa frågor för att nå en bred samsyn om framtidens samhällsorganisation.


Kontakt:
Mia Widell
Pressekreterare hos Mats Odell
08-405 17 21
070-353 49 66
registrator@finance.ministry.se-------------------------
Läs mer
-------------------------
Läs mer om Ansvarskommittén (http://www.regeringen.se/sb/d/8809)