Skellefteå Kraft

Effektiv vattenkraft gav Skellefteå Kraft ett framgångsrikt 2010

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 09:36 CET

Skellefteå Krafts resultat för 2010 har ökat med knappt 100 miljoner kronor jämfört med 2009, från 435 MSEK till 529 MSEK. En väl fungerande elproduktion och höga elpriser på Nord Pool är viktiga orsaker till resultatförbättringen.

– Den höga resultatnivån är mycket glädjande och ger en tydlig indikation om att våra investeringar och satsningar för framtiden ska fortsätta. Särskilt stolt är jag över framgångarna med att optimera elproduktionen från vattenkraft då det behövts som mest, säger Gunnar Eikeland, vd för Skellefteå Kraft.

Omsättningen ökade under året med 25 %, från 3 619 MSEK till 4 541 MSEK. Förändringen beror i huvudsak på högre intäkter från elförsäljning. Rörelseresultatet steg från 527 MSEK till 705 MSEK. Årets vinst dämpas med 260 MSEK som följd av Skellefteå Kraft-koncernens åtgärder inom engagemanget i SEKAB/NEKAB*.

– SEKAB är på rätt väg, men resultatutvecklingen ser inte ut att inom de närmaste åren kunna bli tillräckligt stark. Därför genomför vi nedskrivningen, som ger en realistisk värdering av vår andel, avslutar Gunnar Eikeland.

* Svensk Etanolkemi AB/Norrlands Etanolkraft AB

Skellefteå Kraft är en av de större producenterna av elkraft i Sverige med egna energitillgångar i vattenkraft, vindkraft och bioenergi. Med eget kunnande och ständig utveckling skapar vi kvalitet, trygghet och kompetens inom bland annat bioenergitekniker och processer samt vindkraft. Det gör att vi kan erbjuda våra kunder prisvärda och långsiktigt miljöanpassade energilösningar samt trygga och säkra energileveranser. Skellefteå Kraft AB är ett helägt kommunalt bolag med fem affärsområden; Elkraft,  Elnät, Värme,  Kommunikation och Fastigheter samt koncernstaber som stöder affärsområden. Antalet anställda är cirka 640 och 2009 var omsättningen drygt 3, 6 miljarder kronor.