Lafa, Stockholms läns landsting

Effektiva metoder kring sexuell hälsa

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2008 13:38 CEST

Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa
Stockholms läns landsting

Lafa, Stockholms läns landstings enhet för sexualitet och hälsa håller i samarbete med Socialstyrelsen heldagskonferenser kring metoder som är effektiva i det förebyggande arbetet kring hiv, sexuellt överförda infektioner (STI) och sexuell hälsa. Konferenserna fokuserar på insatser riktade till ungdomar och män som har sex med män och anordnas vid tre tillfällen, den 23 och 24 september samt den 11 november.

Antalet hivpositiva ökar och klamydia är ett problem bland unga i Sverige. Ungdomar och män som har sex med män (MSM) är särskilt viktiga målgrupper för förebyggande insatser. På uppdrag av Socialstyrelsen har därför forskarna Margareta Forsberg och Ronny Tikkanen gått igenom aktuell forskning och sammanställt två rapporter som redovisar metoder som är effektiva och fungerar i det förebyggande arbetet. På konferenserna presenterar forskarna kunskapsunderlagen och diskuterar framgångsrika sätt att nå ungdomar och män som har sex med män. Under konferensdagarna redovisas också det stöd och de resurser som finns i länet för att bedriva ett bra preventivt arbete.

Konferenserna vänder sig till alla som arbetar förebyggande med frågor som rör hiv, STI och sexuell hälsa inom landsting, kommuner och ideella organisationer i Stockholms län.

Två av konferensdagarna (23 september och 11 november) riktar sig speciellt till skolpersonal som arbetar med sex- och samlevnadsfrågor. Skolan är den viktigaste arenan för att nå alla ungdomar med sex- och samlevnadsinformation. Syftet med dessa två konferensdagar är att öka skolpersonalens kunskap och engagemang för att fördjupa sex- och samlevnadsarbetet i skolan.

Läs mer på www.lafa.nu

Kontakt
Gunilla Neves Ekman, 1:e sekreterare, Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting,
070-484 49 30, gunilla.neves-ekman@sll.se

Anna-Karin Asp, enhetschef, Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting,
070-484 26 60, anna-karin.asp@sll.se

Robert Pantzar, informatör, Lafa - Enheten för sexualitet och hälsa, Stockholms läns landsting,
08-737 35 37, robert.pantzar@sll.se Om du har frågor eller synpunkter, skriv till robert.pantzar@sll.se