Länsstyrelsen i Östergötlands län

Effektiva och miljövänliga energilösningar visas för GD

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2008 09:59 CEST

Statens Energimyndighet arbetar för en hållbar energianvändning. I Östergötland finns en rad kreativa lösningar inom det området och nu ska myndighetens generaldirektör få ta del av dem. Vid sitt besök i länet kommer Tomas Kåberger bland annat att få se nya solturbiner och höra om ett regionalt kretsloppstänkande.

Länsstyrelsen Östergötland vill visa upp de framgångsrika satsningar på miljövänlig energi som finns i regionen. De goda exemplen finns att hämta hos både hos näringslivet, inom forskningen och hos kommunerna. Programmet för Tomas Kåbergers besök den 1 oktober inleds på Händelö i Norrköping. I ekoparken samverkar tre energikombinat och på så vis skapas en regional kretsloppsmotor. Biodrivmedel produceras genom att restprodukter från ett företag används som råvara i ett annat. E.On, Agroetanol och Svensk biogas berättar om sina idéer kring effektiva och miljvänliga energilösningar.

I Finspång presenterar Siemens sin nya solturbin för kraftproduktion, samt företagets satsning på forskning och utveckling. GD Tomas Kåberger kommer också att få information om det särskilda arbete för effektivare energi som pågår inom Finspångs industriområde.

─ Energi- och klimatfrågan har blivit en allt större del av länsstyrelsernas verksamhet, säger landshövding Björn Eriksson. Östergötland är något av ett pionjärlän och det vill vi visa upp för Energimyndigheten.

Vid en rundabordsdiskussion på Linköpings universitet är rubriken forskning, kommersialisering och företagsutveckling. Här deltar representanter från Linköpings kommun, universitetet, Länsstyrelsen, Miljöteknikcentrum samt Usitall. Ämnena som kommer att tas upp spänner från vindkraftverk och biogas till global export av tekniskt kunnande.

Avslutningsvis ges generaldirektören en inblick i det arbete som Länsstyrelsen bedriver inom området energieffektivisering och energihushållning. Tillsammans med AgroÖst presenteras goda idéer kring hur energiprojekt kan användas som komplement till de gröna näringarna.

─ Hållbar utveckling är en central fråga för Östergötlands framtid, säger länsråd Magnus Holgersson. Förnybar energi är en nödvändig förutsättning för att klara de högt ställda mål vi satt upp för den östgötska miljön.

 

I samband med GD Tomas Kåbergers besök ordnas följande pressträffar:
13.00-13.20 Siemens i Finspång, Sergelrummet på Finspångs slott
Presschef Inger Welander tar emot. Anmälan senast 29 september med namn på journalister och fotografer till linda.strom@e.lst.se. Media är även välkomna att följa med vid rundturen i verkstaden, om detta anmäls i förväg.
14.45-15.05 Linköpings Universitet, hus Origo, konferensrum 1

För mer information kontakta:
Länsråd Magnus Holgersson, tfn 013-19 63 02
Linda Ström, programsamordnare, tfn 013-19 64 77 / 076-845 05 08