Borås Stad

Effektivare arbetssätt ska ge mer tid hos de äldre i omsorgen

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2017 11:10 CET

Borås Stad lägger mycket resurser på äldreomsorgen, mer än andra kommuner med motsvarande förutsättningar. En intern rapport visar nu att den tid som omvårdnadspersonalen är hos den enskilde brukaren minskar.
Det är nu en prioriterad fråga att öka den tid som vår personal är hos brukarna.

I dag släpps rapporten ”Översyn av äldreomsorgens kostnader”, som trots alla goda insatser i Borås Stads äldreomsorg visar att det finns flera områden som kan förbättras och göras mer kostnadseffektiva. I rapporten slås redan i inledningen fast att det inte handlar om att få omsorgspersonalen att ”springa fortare”. Det handlar istället om att personalen ska få möjlighet att vara mer hos brukarna, färre besök, men längre.

– Det är bra att rapporten nu är framme. Den visar på en rad olika områden som vård och äldreförvaltningen behöver jobba vidare med. Vi tror att det finns förutsättningar för att förbättra planeringen kring vår kompetenta personal så att de får mer tid för de äldre, säger kommunalrådet Malin Carlsson (S).

I dag beställs insatser enligt socialtjänstlagen, till exempel personlig omvårdnad och serviceinsatser som städning, av biståndshandläggare. Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, d v s sjukvårdsinsatser som utförs av omvårdnadspersonal, beställs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter). Beställningarna skickas var och en för sig till utförande hemtjänstgrupp.

Genom att samordna beställningarna för en och samma brukare underlättas planering för utförarna, så att den kan skapa effektiv verksamhet och kvalitetssäkra att den enskilde får de insatser han eller hon har beviljats.

– Mycket av det som kommer fram i rapporten är känt för Vård- och äldreförvaltningen. Redan i höstas började arbetet med att se över hur vi utför våra insatser. Det handlar om att använda våra resurser på bästa sätt så att de äldre får den hjälp de har rätt till, säger Ida Legnemark, ordförande i Vård- och äldrenämnden.

Vård- och äldreförvaltningen kommer bland annat att jobba med att öka den tid som omvårdnadspersonal respektive hälso- och sjukvårdspersonal är ute hos sina brukare/patienter. Målet är att omvårdnadspersonalen ska vara hos brukarna 65 procent av arbetstiden. För hälso- och sjukvårdspersonalen ska den ej patientnära tiden minska från i runda tal 88 till 80 procent.

Den korta tid som hälso- och sjukvårdspersonalen är ute hos sina patienter innebär inte att man övrig tid sitter sysslolös. Arbetstiden läggs till exempel på dokumentation, administration kring läkemedel och hjälpmedel, kontakter med vårdcentraler, sjukhus och anhöriga och delegering och handledning av omvårdnadspersonal.

Bakgrund:

Rapporten Översyn av äldreomsorgens kostnader är ett uppdrag som kommer från ”Ett gott liv var dag”, en grundlig genomlysning av äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten i Borås, som genomfördes 2014-15, med målet att ge boråsarna så bra service som möjligt, likvärdig oavsett var i kommunen man bor.

Rapporten Översyn av äldreomsorgens kostnader har tagits fram med hjälp av konceptet Koll på hemtjänsten, som tillhandahålls av Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA. Det gör att sifforna i rapporten är jämförbara med andra svenska kommuner.

Frågor besvaras av:

Malin Carlsson (S), kommunalråd, 0766-23 08 30

Ida Legnemark (V), Vård- och äldrenämndens ordförande, 0768-88 56 99

Ulrika Gustafsson, förvaltningschef Vård- och äldreförvaltningen, 0702-34 98 74

För frågor om rapportens faktamaterial:

Jan Olausson, kvalitetsstrateg, 033-35 73 44