Västra Götalandsregionen

Effektivare energianvändning i petrokemiska industrin ger konkurrens- och miljöfördelar

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 16:35 CEST

Västra Götalandsregionens miljönämnd ger stöd

Västra Götalandsregionens miljönämnd beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att medfinansiera ett projekt för effektivare petrokemisk industri. Tillsammans med IVL, Svenska Miljöinstitutet och Emerson Process management ska en ny styrmetod testas på Nynäs Refinery AB för att optimera råvaru- och energiförbrukningen och öka produktutbytet. Erfarenheterna av miljöeffektiviseringen ska sedan spridas till övriga processindustrier i Västra Götaland för att ge dem fördelar av forskningen i sin konkurrens med andra marknader.

För stärka den svenska processindustrins konkurrenskraft är det viktigt att ekonomi, etik, miljö och kvalitet integreras. IVL har i ett stort europeiskt forskningssamarbete tagit fram nya metoder för processtyrning. Tester av dessa har visat att energianvändningen kan minskas med 10 % och produktutbytet öka med upp till 25 %. Det gör mycket i den petrokemiska industrin, som står för närmare 20 % av den svenska industrins totala energianvändning.

- Västra Götalandsregionens syfte med projektet är att sprida nya forskningsrön i den västsvenska processindustrin. Dessa kunskaper kan bidra till förbättringar för både konkurrens och miljö genom minskning av både energi- och råvaruanvändningen, säger Jessica Algehed, energihandläggare på miljösekretariatet.

Energi och miljö
Regional miljöutveckling
Lista på alla miljönämndens beslut i korthet
http://cf.vgregion.se/cfm/webforms/Press/view.cfm?RecordID=3952Kontaktperson: Välkommen att kontakta miljöhandläggare Jessica Algehed 0709-46 82 64