Riksrevisionen

Effektivare handläggning med elektroniskt informationsutbyte mellan myndigheter

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2010 11:04 CEST

Genom ett ökat elektroniskt informationsutbyte kan myndigheternas handläggning effektiviseras, servicen till medborgarna förbättras och risken för felaktiga utbetalningar minskas. Många utbyten av information sker fortfarande manuellt och det finns brister i det elektroniska informationsutbytet. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.

Granskningen visar att det elektroniska informationsutbytet mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystemen kan förbättras. I många fall måste handläggarna kontakta varandra via telefon eller post vilket är resurskrävande. I de fall där myndigheterna har ett elektroniskt informationsutbyte finns problem med att uppgifter skickas sent och att uppgifterna kan innehålla fel.

Myndigheterna har inte informerat regeringen om väsentliga problem med lagstiftning och behov av utökade resurser vilket gjort det svårare för regeringen att vidta åtgärder. Myndigheterna bör förbättra sitt arbete med att identifiera problem med informationsutbyten inom och mellan myndigheter samt förbättra rapporteringen till regeringen.

Riksrevisionen konstaterar att många problem kräver att regeringen agerar i syfte att skapa bättre samordning och bättre ekonomiska drivkrafter för myndigheterna. Det krävs också mer aktiva åtgärder från regeringen i de fall utvecklingen stannar av.

–  Regeringen bör se till att samhällsekonomiskt lönsamma informationsutbyten genomförs, säger ansvarig riksrevisor Jan Landahl. Regeringen bör även ta initiativ till en ökad samordning mellan myndigheter, a-kassor och kommuner.

Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer som gäller regeringen, Arbetsförmedlingen, Centrala Studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Migrationsverket och Skatteverket.

Fakta: I dag omsätter transfereringssystemen i storleksordningen 520 miljarder kronor per år. Antalet transfereringar och handläggande myndigheter är stort, regelverken är ofta komplexa och myndigheterna kan vara beroende av information från varandra för en bra handläggning av sina ärenden.

Rapporttitel: Informationsutbyte mellan myndigheter med ansvar för trygghetssystem ─ Har möjligheter till effektivisering utnyttjats? (RiR 2010:18) Rapporten kan hämtas och beställas på www.riksrevisionen.se

Riksrevisor: Jan Landahl

Projektledare: Elisabeth Frid, 08-5171 4152, 073-445 21 52

Pressekreterare: Pernilla Eldblom 08-5171 4200, 073-445 22 00