Teknikcentrum Kronoberg

Effektivare industriproduktion för framtida överlevnad

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 11:38 CEST

Arbetsmarknadsstyrelsen har länge varnat för den framtida bristen på kompetent arbetskraft i verkstadsindustrin när stora kullar av 40-talister nu lämnar arbetslivet. Arbetsgivarorganisationer och olika fackföreningar stämmer in i varningsropen. Trots det så kan vi konstatera att frågan inte har nått ut till de flesta företag vilka har haft full upp att producera under en långvarig högkonjunktur. De mogna industriföretagen har nu reagerat på rapporterna och är i full gång med att effektivisera sin produktion samtidigt som personalen kompetensutvecklas, men merparten av företagen har inte påbörjat det nödvändiga arbetet med rationalisering av produktionen och utbildning av sin befintliga personal. De företagen kommer troligen att få problem rätt omgående. Redan 2010 spås underskottet på utbildade verkstadsarbetare t.ex. i Kronobergs län vara 500 personer. 2015 är bristen i länet 1.000 personer. Det ser, mer eller mindre, likadant ut i hela Sverige. Arbetskraftsinvandring förespråkas av vissa, men problemet är dessvärre inte en isolerad svensk företeelse. Fenomenet pågår runt om i Europa. Konjunkturinstitutet spår dessutom att konjunkturen vänder uppåt redan 2010.

Så om fortsatt tillväxt är en strategi för industriföretagen så måste dessa omvärldsfaktorer tas i beräkning. Många av de svenska industriföretagen konkurrerar på en global marknad. I flertalet europeiska och asiatiska länder ligger industrin långt fram inom dessa områden. Ska företagen överleva i framtiden så duger det inte att bjuda över varandra i kommande löneförhandlingar för att konkurrera vid rekryteringar av verkstadspersonal. Produktionen måste ständigt sättas under luppen för att effektiviseras. Erfarenheter från forskning på Chalmers i Göteborg visar att om produktivitetsförbättrande åtgärder implementeras i ett industriföretag så kan det ganska snart leda till mellan 25 och 30 procents högre produktivitet.

Men problemet har ytterligare en sida. Det också nödvändigt för den enskilde individen att kompetensutveckla sig. Teknikcentrum delar ledande chefsekonomers syn på att en av de viktigaste faktorerna för en trygg ekonomisk framtid är att var och en måste förvissa sig om att de har rätt kompetens. Ännu är det inte för sent men det börjar "brinna i knutarna"!

Hans Persbeck

Föreningen Teknikcentrum Kronoberg