SIS, Swedish Standards Institute

Effektivare och mer rättvis rekrytering med ny standard

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 15:08 CEST

Vem är rätt person för ett utannonserat jobb? I dag används många olika metoder och bedömningsgrunder.  En ny standard ska se till att rekryteringar och andra personbedömningar blir enklare, säkrare och mer objektiva. SIS, Swedish Standards Institute, leder den svenska arbetsgruppen.

En ny global standard ska underlätta både för de arbetsgivare som vill anställa och för de rekryteringsföretag eller personalavdelningar som sköter anställningsprocessen. Det betyder att processen också blir tydligare för den som söker jobb.

Den nya standarden kan användas både inom det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn.

– Många har efterlyst en standard. Det här är en oreglerad marknad där besluten ibland har fattats utifrån oklara kriterier. En annan fördel är att standarden skapar en gemensam internationell terminologi, säger Helene Edmark, projektledare på SIS.

Alla som arbetar med rekrytering, bemanning och personbedömning i arbetslivet berörs av den nya standarden, enligt Anders Sjöberg, ordförande i den kommitté som arbetar med frågan i Sverige. Anders Sjöberg är också testansvarig på Assessio International som utvecklar och säljer arbetspsykologiska test.

– Det görs enormt mycket personbedömningar i arbetslivet, men det finns ingen gemensam modell för arbetet. Standarden kommer att bidra till kvalitetssäkring av hela bedömningsprocessen. Processbeskrivningen i standarden bygger på forskning och beprövad erfarenhet, säger Anders Sjöberg.

Standarden kommer att underlätta arbetet för både beställare och utförare av personbedömningar. Det gäller alla former av personbedömning i arbetslivet. Det kan till exempel handla om rekrytering, urval, coachning, vägledning eller intervjuer.

Nästa år väntas färdiga versionen av standarden. Ett förslag är just nu ute på remiss och SIS och den tekniska kommittén presenterar det pågående arbetet på ett frukostseminarium den
21 september.

För ytterligare information:
Helene Edmark, projektledare SIS, 08-555 520 54,  helene.edmark@sis.se
Anders Sjöberg, testansvarig Assessio, 073-205 60 48, anders.sjoberg@assessio.se
Erika Messing, pressansvarig SIS, 08-555 520 97, 070-948 06 74, erika.messing@sis.se

SIS är en del av det europeiska och globala nätverk som utarbetar internationella standarder. Genom att delta i standardiseringsarbetet kan svenska företag och organisationer påverka utformningen av standarder inom sin marknad. Standarder befrämjar handel över gränser och bidrar till att processer och produkter blir säkrare. SIS är en fristående ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. SIS omsatte 2009 MSEK 220 och har 180 anställda. SIS arbetar inom och är medlem i de internationella standardiseringsorganisationerna CEN (europeisk) och ISO (global).