Prevent

Effektivare och säkrare vardag med 5S

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:30 CEST

Genom fem enkla steg är det möjligt att öka både effektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen. Och därmed få en bättre arbetsmiljö. Företagen kan komma igång med arbetet redan i dag genom att använda den gratis information som finns på www.prevent.se/5s

Ordning och reda är nyckelord i det klassiska skyddsarbetet och det är också en grundtanke i 5S metoden. Genom att skapa och behålla ordning och reda effektiviserar företaget sitt vardagliga arbete. Det blir enklare för var och en att hitta material, spara tid, förstå hur saker och ting hänger ihop, samarbeta med andra och förstås förebygga risker.

Nyckelbegreppen i metoden 5S är Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Skapa vana. För att det ska vara enkelt att komma igång med arbetet har Prevent tagit fram en praktisk skrift (pdf) som går igenom metoden steg för steg. Skriften innehåller också ett antal checklistor som stöd för metoden. I ett case finns beskrivet hur verkstadsföretaget Nimoverken i Hova, Västergötland, effektiviserade sin verksamhet genom att arbeta med 5S. I en sju minuter lång film beskrivs Nimoverkens resa från kaos till struktur.

Avsikten med 5S är att ge företag hjälp att förbättra sina interna rutiner och därmed komma igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Metoden går att använda både inom verkstadsindustrier och kontorsmiljöer, och innehållet i skriften och på webbsidorna är anpassat efter det.

Parterna som varit med att ta fram materialet är Skogsindustrierna, LO och Jusek. Materialen riktar sig till företagens ledningar, chefer och andra som aktivt kan påverka arbetsmiljöarbetet, till exempel skyddsombud.

Läs mer: http://www.prevent.se/5s

Kontakt:
Gunnar Lagerström, projektledare, 08-402 02 44, gunnar.lagerstrom@prevent.se

Ingrid Samuelsson, informatör/redaktör, 08-402 02 12, ingrid.samuelsson@prevent.se

Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor och utveckla metoder som ska fungera som ett stöd för varje arbetsplats i det löpande arbetsmiljöarbetet.