Falu kommun

Effektivare organisation för bättre service

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 16:25 CEST

Nu är förslaget till Falu kommuns nya organisation klart och har börjat förhandlats med facken. Förslaget innebär bland annat att Socialförvaltningen delas i två delar och stora delar av Fritid Falun går samman med gatu- och parkförvaltningen.

Torkel Birgersson konstaterar att den politiska majoriteten tidigt deklarerat sina ambitioner att skapa en effektivare kommunal organisation.
– Vi måste se till att vår organisation hela tiden är så effektiv och rationell som möjligt för svara upp mot dom behov som finns. Underförstått är det naturligtvis också så att vi med en effektivare organisation också sparar pengar, konstaterar Birgersson.
– Förslaget innebär att vi får färre förvaltningar och förändringar i förvaltningsstrukturen.

Förankring
Torkel Birgersson betonar att det finns ett väl genomarbetat underlag till förslagets utformning och att ett hundratal personer, i olika grupperingar och delprojekt, har medverkat i framtagandet av förslaget. Även facken har varit informerade om ärendets gång.
– Det här är absolut ingenting som lagts fram av en liten grupp som suttit på sin kammare och funderat. Tvärt om. Det här är en mycket viktig fråga för kommunen och det är också vår filosofi att beslutade förändringar ska genomföras så fort som möjligt, för allas bästa, menar Torkel Birgersson.

Tidplanen
Kommunstyrelsen, KS, gick igenom det slutliga förslaget och diskuterade sakfrågorna vid sitt sammanträde i tisdags, 19: e oktober. Nu ska facket ta ställning till förslaget. 29: e oktober sker en fortsatt förhandling mellan facken och kommunen. KS kan då ta beslut vid sammanträdet 2 november och Kommunfullmäktige två dagar senare.
– Ambitionen är att förändringarna ska verkställas första januari 2005. Men i förslaget finns också inbyggt att vissa förändringar kan ges längre tid om så verkligen krävs, avslutar Torkel Birgersson.

» Organisationsrapport (pdf 1.3 MB)

Fakta/Nya organisationen
Socialförvaltningen
Blir olika förvaltningar som styrs av två politiska nämnder. I princip blir det en för äldreomsorgen och en för individ- och familjeomsorgen och LSS. De anställda ska få mer ansvar och vissa chefsled försvinner. Politikerna ska lättare kunna rikta sina ansträngningar mot ett visst område.

Fritid Falun
Går samman med gatu- och parkförvaltningen. Undantaget är fritidsgårdarna. Sportanläggningar samt park- och fritidsanläggningar ses som så likartade att de kan hanteras av en förvaltning.

Kulturförvaltningen
Omformas och blir en kultur- och ungdomsförvaltning. Biblioteken och kulturverksamheten i övrigt läggs här tillsammans med fritidsgårdarna. Även andra ungdomsfrågor, som idag sköts av stadskansliet, läggs här. Ambitionen är att sätta ökad fokus på ungdomsfrågor.

Kommunservice
Kost, städ och förrådsverksamhet ska prioriteras. Post och transporter tar man över från ekonomikontoret. Ta-Tillvara verkstaden förs över från Falu Energi & Vatten till Kommunservice Fastighetsskötarna går över till Kommunfastigheter.

Kommunledningen
Kommunfastigheter, ekonomikontoret, IT-organisationskontoret, personalkontoret, stadsbyggnadskontoret och stadskansliet slås samman och blir en kommunstyrelseförvaltning. Här ska också näringslivskontoret (som får ansvar för EU- och omvärldsfrågor) in. Alla chefer och funktioner behålls.