Rikspolisstyrelsen

Effektivare polisverksamhet i Göteborg

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2010 11:44 CET

Väsentligt bättre utredningsresultat, fler poliser i yttre tjänst och en verksamhet som håller sig inom budgetramarna.
Det är tankarna bakom organisationsförändringen i Storgöteborg. I dag fattade Polisstyrelsen beslut om den nya strukturen.


I dag beslutade Polisstyrelsen att åter införa en kriminaljour i Storgöteborg. Dessutom beslutade man att införa en brottspaningsenhet och en utredningsenhet, vilka ska garantera ett bättre flöde och en helhet i kriminalpolisverksamheten.
Ytterligare en förändring är att dagens tio polisenheter ska bli åtta. Det sker bland annat för att minska administrationen och få fler poliser i yttre verksamhet. De nya enheterna är Polisenhet Södra Bohuslän, Polisenhet Hisingen, Polisenhet Nordost, Polisenhet Syd och Polisenhet City samt de tidigare nämnda kriminaljouren, brottspaningsenheten och utredningsenheten.

Inga uppsägningar
Polisområdeschefen Lars Klevensparr är mycket nöjd med beslutet:
– Det innebär att vi ska kunna utreda brotten i nära anslutning till att de har inträffat. På det sättet ska vi få en väsentligt bättre utredningsverksamhet, säger han.
Omorganisationen ska göra polisverksamheten i Storgöteborg effektivare men den innebär inte att någon anställd sägs upp. Däremot kommer sammanläggningen av enheterna och dragningen av kriminalpolisverksamheten mot Polishuset i Göteborg att medföra att en del medarbetare får byta arbetsplats. – Jag är medveten om att det är en omställning för vår personal och att det kan upplevas jobbigt för vissa, men samtidigt har vi medborgarnas bästa för ögonen. Det är för att de ska få en så bra polisverksamhet som möjligt som vi gör detta, säger Lars Klevensparr.

Nödvändig förändring
Länspolismästaren Ingemar Johansson är nöjd med polisstyrelsens beslut och påpekar att organisationsförändringen är väl förankrad i hela ledningsgruppen och att den är nödvändig:
– Storgöteborg har genomgått många förändringar, men nu räknar jag med att den nya organisationen ska stå sig många år framöver, säger han.
– Den följer samma mönster som vi ser i många andra städer av Göteborgs storlek. Oslo är det senaste exemplet där verksamheten har förändrats på samma sätt som vi nu gör här. En stad i den storleken måste ha en kriminaljour som är öppen dygnet runt.
Områdeschefen Lars Klevensparr finns tillgänglig för frågor/intervjuer i dag, den 26 januari, mellan klockan 14 och 15. Han nås på telefon 031-739 40 42. Charlotte Nordström, polisstyrelsens ordförande, nås under samma tid på telefonnummer 070-3318843.


Skickat av
Malin Sahlström

Informationsenheten
Polismyndigheten i Västra Götaland
Box 429
401 26 GÖTEBORG
Besöksadress: Ernst Fontells plats   Telefon: 031-739 22 00
Fax: 031-15 03 90
www.polisen.se/vastra_gotaland
informationsenheten.vastragotaland@polisen.se