SSAB

Effektivare vägtransporter i Brasilien med avancerat höghållfast stål

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 13:25 CET

Med avancerat höghållfast stål som konstruktionsmaterial har brasilianska trailertillverkaren Pastre utvecklat en ny, lätt semitrailer till transport av bland annat socker. Viktminskningen är 20 procent eller cirka 2,5 ton, vilket ökar lastkapaciteten med lika mycket. Effekten blir mindre antal transporter på de brasilianska vägarna. Man har även kunnat bygga in sidotippning, något som gör att lossning av last går betydligt snabbare än tidigare.

Brasilien är en av världens största producenter av socker, vilket kräver omfattande och väl fungerande vägtransporter. Fördelarna med lättare lastfordon som klarar mer last är därför mycket stora och påverkar en rad faktorer positivt. Färre antal transporter, minskad bränsleförbrukning, mindre belastning på miljön och förbättrad lönsamhet är några.
– Med vår nya semitrailer förbättras marginalerna och dessutom behöver man inte lasta på gränsen för tillåten maxvikt och riskera dyra böter, förklarar Lauro Pastre Junior från Pastre. Större betald nyttolast påverkar hela transportkedjan. Lönsamheten förbättras både genom lägre kostnader och bättre intäkt.

Pastres nya trailer har två separata lastflak på ett chassi som tillverkas av ett varmvalsat höghållfast stål med lägsta sträckgräns på 700 N/mm2 . De två lastflaken tillverkas i ett kallvalsat höghållfast stål med 1000 N/mm2 som lägsta brottgräns. Övergången till avancerat höghållfast stål har, förutom viktminskningen, gjort att Pastre kunnat förändra hela trailerkonstruktionen. Man har tillfört nya funktioner som förenklar arbetet för chaufförerna och förbättrar hanteringen av lasten. Bland annat kan flaken tippas både i sidled och bakåt, vilket gör att lasten kan lossas betydligt snabbare. Jämfört med en konventionell lastbil som tar ungefär 30 minuter att lasta av töms motsvarande last från Pastres trailer på fem minuter. Att tippa av lasten från sidan skyddar också sockret bättre.
– Normalt kommer en del av sockret i kontakt med fordonens chassin i samband med avlastning och en del av lasten förstörs, men genom vårt tippsystem försvinner mycket av de problemen och hanteringen blir bättre, förklarar Lauro Pastre.

Semitrailern i höghållfast stål skyddar lasten bättre även under transport. Traditionellt transporteras sockret helt öppet, men i Pastres nya semitrailer är flaken helt slutna och väl skyddade. Framförallt innebär detta att delar av lasten inte blåser bort genom fartvinden.

Framgångarna med den nya semitrailern innebär nu att Pastre fortsätter att utveckla produkter i höghållfast stål. Idag har man anpassat sin produktion så att alla produkter kan tillverkas i höghållfast stål om kunden önskar.
– Fördelarna med de höghållfasta stålen är stora, menar Lauro Pastre. Lägre vikt, större lastkapacitet och nya förbättrade funktioner är fördelar som kunderna märker av direkt, men de höghållfasta stålen bidrar även till att förlänga livslängden eftersom de står emot yttre påverkan bättre. Efterfrågan på de här produkterna kommer att öka.


Bildtext:
Bättre lastkapacitet, snabbare lossning av last och bättre transportekonomi är några av fördelarna med brasilianska Pastres nya semitrailer i avancerat höghållfast stål.


Text och digital bild finns att hämta på www.ssabtunnplat.com.

För ytterligare upplysningar:
Cecilia Dalén
Public Relations Manager
Marketing Communications
SSAB Tunnplåt AB
Tel: 08-661 02 33
Mobiltel.: 070-648 80 72
E-post: cecilia.dalen@ssab.com

Tommy Löfgren
Informationschef
SSAB Tunnplåt AB
781 84 Borlänge
Tel: 0243-712 00
Fax: 0243-714 48
E-post: tommy.lofgren@ssab.com


Postadress: SSAB Tunnplåt, 781 84 Borlänge

Fakta om SSAB Tunnplåt AB:
SSAB Tunnplåt, som ingår i SSAB-koncernen, är Nordens största tunnplåtstillverkare och en av världens ledande tillverkare av höghållfast stål. Företaget omsätter 14,2 miljarder kronor och tillverkar cirka 2,6 miljoner ton tunnplåt årligen. Totalt sysselsätts 4 200 anställda.