Swedish Environmental Technology Council, SWENTEC

Effektiviserad biogasproduktion vinnare i tävlingen MiljöInnovation

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 13:35 CET

Tävlingen MiljöInnovation

Första priset i tävlingen MiljöInnovation har gått till Jing Liu och Kristofer Cook från Lund och deras forskningsbaserade innovation som handlar om att effektivisera biogasproduktionen i såväl nya som befintliga anläggningar utan stora ombyggnader. Juryn bedömde att innovationen har stor ekonomisk och miljömässig potential genom att metoden både ger möjlighet till ökad användning av biogas och nya möjligheter till ett bättre utnyttjande av biologiskt avfall. 1:a pris

Stipendium: 100 000:-”BIOGAS OPTIMIZER”

Mer och säkrare produktion av biogas med styrningInnovatörer:

Jing Liu och Kristofer Cook

Lund

Tel: 046-28659 20 eller 0708-79 65 80

Hemsida: www.bioprocesscontrol.seJuryns motivering:

Behovet av förnyelsebar energi och ett bättre utnyttjande av biologiskt avfall är stort i hela världen. För att öka användningen av biogas behöver produktionen bli effektivare. Genom forskning om rötningsprocessen har företaget Bioprocess Control Sweden AB tagit fram en metod som har potential att väsentligt öka biogasproduktionen i nya och befintliga anläggningar utan stora ombyggnader. Miljö- och affärsnyttan är hög eftersom metoden både ger möjlighet till ökad användning av biogas och nya möjligheter till bättre utnyttjande av biologiskt avfall. Juryn bedömer att innovationen kan vara mycket viktig, inte bara för biogasutvecklingen i Sverige utan i hela världen.

2:a pris

Stipendium: 50 000:-”RHEOMETAL”

Gjutteknik skapar unika möjligheterInnovatörer:

Magnus Wessén och Haiping Cao

Jönköping

Tel. 070-313 93 02 eller 08-559 23 915Juryns motivering:

För att uppnå ett hållbart samhälle behöver vi starkt begränsa energi-, material- och kemikalieanvändningen i industrin. Behoven av resurseffektiv teknik är stora, inte minst på våra gjuterier. RSF-metoden innebär möjligheter för gjuterierna att på ett kostnadseffektivt sätt minska och utesluta flera kemikalier i processen och väsentligt sänka energi- och materialkostnaderna. Metoden ger dessutom gjuttekniska fördelar. Juryn bedömer att innovationen ur affärssynpunkt kan vara mycket intressant för gjuterier i Sverige och internationellt.3:e pris

Stipendium: 25 000:-”THE FLYING DOCTORS”

Flygande koncept skyddar mot svampangreppInnovatör:

Thomas Ricard

Helsingborg

Tel. 042-16 37 04Juryns motivering:

Bekämpningsmedel med hög giftighet och lång nedbrytningstid har visat sig svåra att avveckla. Konceptet ”The flying doctors” har på ett kreativt och nydanande sätt tagit fram en kostnadseffektiv biologisk metod mot gråmögelangrepp i jordgubbsodlingar som även ger bättre skörd genom att förbättra pollineringen. Juryn bedömer att ”The flying doctors” på ett föredömligt sätt visar att miljödriven teknikutveckling kan vara både kostnadseffektiv och bra för miljön.3:e pris

Stipendium: 25 000:-”EL-FOREST-SKOTAREN”

Lättare tryck på miljön med unik skogsmaskin

Innovatörer:

Lennart Lundström och Roger Gustavsson

Sidensjö - Örnsköldsvik

Tel. 0660-26 10 46 eller 0702-45 09 42Juryns motivering:

Arbetsfordon i skogen har visat sig ge stora miljöstörningar på grund av hög bränsleförbrukning, markslitage och ofrivilliga utsläpp av hydrauloljor. El-Forest-Skotarens konstruktion resulterar i en kostnadseffektiv minskning av miljöbelastningen jämfört med konventionella skotare och dessutom uppnås förbättrade köregenskaper. Juryn bedömer att El-Forest-Skotaren på ett föredömligt sätt visar att miljödriven teknikutveckling kan vara både kostnadseffektiv och bra för miljön.Mer om tävlingen på www.miljoforum.n.se samt inom kort också bilder från prisutdelningen.För mer information, kontakta:

Projektledare Hans Leghammar

Tfn: 0709-22 82 71

Arrangörer och samarbetspartners:

MiljöForum Halland, SWENTEC, NUTEK, Energimyndigheten, Innovationsbron, Almi,

VINNOVA, Region Halland, Högskolan i Halmstad, Halmstad kommun, länsstyrelsen

Halland och EU – Interregnorthsea - FSI