Thermia Värmepumpar

Effektiviserar för att öka konkurrenskraften

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2010 14:25 CEST

Värmepumpstillverkaren Thermia i Arvika har beslutat varsla totalt 18 personer. Åtgärden är ett led i syfte att stärka konkurrensförmågan och säkra produktion vid fabriken och för övrig verksamhet i Arvika.

- Ett tråkigt men nödvändigt beslut vi tvingats ta, och ett besked som är mycket tungt att ge de kollegor som, om varslet förverkligas, tyvärr kommer att få lämna oss. Vår ambition är självklart att göra denna personalminskning så skonsam som möjligt för alla. Detta är en del av omorganisationen av vår produktion. Vi ska efter effektiviseringarna tillverka åtminstone lika många enheter som idag, säger Magnus Glavmo, VD för Thermia.

Thermias försäljning av värmepumpar i Sverige är fortsatt stark. Återhämtningen på den internationella marknaden har dock ännu inte fått den tillväxt som prognostiserades. Detta gör att produktionsresurserna måste anpassas för att trygga konkurrenskraften och vara redo när vändningen kommer i Europa.

Förhandlingar med fackförbunden IF Metall och Unionen har inletts. Det lagda varslet avser 15 personer inom produktionen och 3 på tjänstemannasidan. Personalminskningen kommer att genomföras under hösten och vintern.

För mer information:
Magnus Glavmo, VD Thermia Värme AB, 0706 966 726

Bilder för fri publicering, se: www.thermia.se/press

Thermias värmepumpar tillvaratar den naturliga energi som finns i form av bergvärme, jordvärme och luftvärme och kan sänka uppvärmningskostnaden för fastigheter med mer än två tredjedelar. Thermia ingår i Danfosskoncernen och omsätter drygt 600 Mkr och har omkring 245 anställda. Thermias huvudkontor ligger i Arvika.
Läs mera på vår hemsida www.thermia.se

Ägaren Danfoss, med huvudkontor i Nordborg, är Danmarks största industrikoncern med en omsättning på 3,64 miljarder EUR och drygt 31 000 anställda. Danfoss är en global koncern med mer än 100 bolag över hela världen. Se mer på www.danfoss.com