Duroc AB

EFFEKTIVISERING AV DUROC TOOLING I VÄSTERÅS AB

Pressmeddelande   •   Jun 06, 2003 12:07 CEST

Omfattande åtgärder genomförs nu i Duroc Tooling i Västerås AB i syfte att nå lönsamhet.


Bolagets framtida inriktning fokuseras på avancerad bearbetning av precisionsdetaljer, klippverktyg för plana precisionsdetaljer i plåt samt verktyg för plåtformning.

Företagets kostnader måste reduceras inom alla områden, vilket bland annat innebär att personalstyrkan minskas. Nio tjänstemän och 13 kollektivanställda kommer att beröras.
Företaget har inlett MBL-förhandlingar och målet är att en överenskommelse skall vara klar före semesteruppehållet.

En ny ledning tillsätts och ett betydligt mer flexibelt och effektivt arbetssätt införs. Dessa förändringar kommer att ske snarast.

”Duroc Tooling i Västerås AB har en mycket kompetent personal med lång erfarenhet och en kärnaffär som är värd att satsa på. Företaget har haft problem med lönsamheten under flera år och krafttag på kostnadssidan är helt nödvändiga, och i samband med detta genomförs en effektivisering av hela verksamheten. Samtidigt beklagar vi att en minskning av arbetsstyrkan är nödvändig”, säger Durocs koncernchef Lennart Bergqvist.För mer information, kontakta koncernchef Lennart Bergqvist, 070-603 97 15.