Justitiedepartementet

Effektivisering av rättsväsendet

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 09:42 CEST

I budgeten för 2010 aviserades resurstillskott för rättsväsendet för 2011. Detta innebär att anslagen ökar för nästkommande år till polisorganisationen med 400 miljoner kronor, till Åklagarmyndigheten med 40 miljoner kronor till  Ekobrottsmyndigheten med 5 miljoner kronor, till Sveriges Domstolar med 100 miljoner kronor och till Kriminalvården med 100 miljoner kronor.

Regeringen har under den gångna mandatperioden gjort den största satsningen någonsin på rättsväsendet. Antalet poliser har under perioden ökat med 2 800. Det leder till att fler brott klaras upp och även till att trycket på resten av rättskedjan ökar. Sedan 2005 har antalet uppklarade brott ökat med 35 procent. Budgeten för hela rättsväsendet har ökat permanent med fem miljarder kronor.

I budgeten för 2011 beslutas inte om några ytterligare större tillskott till rättsväsendet utöver de som redan aviserats. Regeringen ställer dock krav på rättsväsendet om att förvalta resurstillskotten väl. Regeringen ställer krav och arbetar för att rättsväsendet ska bli mer effektivt med färre begångna och fler uppklarade brott som följd. Dessutom prioriteras arbetet med att förebygga ungdomsbrottslighet och att finna bättre metoder för att få unga lagöverträdare på rätt köl. Informationsförsörjningen inom rättsväsendet är en annan prioriterad fråga.


Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22