Landstinget Halland

Effektivisering och samordning ska sänka kostnaderna vid Fjärås vårdcentral

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2004 13:08 CEST

– Verksamheten vid Fjärås vårdcentral måste effektiviseras. Men Fjäråsborna kommer även i fortsättningen att få en god vård, säger närsjukvårdschef Monica Berglund.

Bakgrunden är den fördelningsmodell som närsjukvårdsnämnden införde 2003. Den innebär att varje vårdcentral tilldelas pengar efter hur många invånare man har ansvar för och hur många besök man tar emot. Modellen ska alltså fördela skattemedel till vårdcentralerna på lika villkor och ge utrymme för lika god vård, oavsett var i kommunen man bor.

– Det här är en viktig rättviseprincip, säger närsjukvårdsnämndens ordförande Margareta Ödman. Om en enhet får "för mycket" går det med nödvändighet ut över verksamheten på andra håll inom närsjukvården.

Med den nya modellen visade det sig att bland andra Fjärås hade en högre ersättning, och andra vårdcentraler lägre ersättning, i förhållande till sina uppdrag. Fjärås vårdcentral har ett par år på sig att anpassa verksamheten efter resurserna, med start 2005. Detta innebär att beslut om åtgärder måste tas i år.

– Vi har låtit ett konsultföretag titta på den plan och konsekvensanalys som tagits fram på vårdcentralen för att få stöd i arbetet och ett bredare perspektiv, säger Monica Berglund.

– I rapporten konstateras att Fjärås vårdcentral har högre personalkostnader och högre kostnader för bland annat röntgenundersökningar än andra vårdcentraler. Konsulterna gör bedömningen att verksamheten kan bedrivas med fortsatt god kvalitet till en lägre kostnad än idag. Samtidigt konstaterar man att en vårdcentral med ett så pass litet befolkningsunderlag som Fjärås har, blir sårbar. Därför förordar de en samordning med någon annan enhet.

Närsjukvårdschefen har informerat personalen vid Fjärås vårdcentral, liksom deras kollegor vid Kungsbacka vårdcentral, om att hon kommer att föreslå närsjukvårdsnämnden en administrativ samordning av de två enheterna från 2006. Beslut kommer också att tas inom kort om personalminskningar på Fjärås vårdcentral.

– Jag ser samordningsvinster i den övergripande administrationen, men det kan också handla om samordning som ger besparingar på andra områden, säger Monica Berglund

– Det är viktigt att slå fast att Fjäråsborna kommer att ha kvar sin vårdcentral, som i slutet av 2005 dessutom kommer att samlas i nya lokaler i Fjärås centrum, säger Monica Berglund.

Hon framhåller också att Fjärås vårdcentral har ett mycket gott anseende, både hos patienter och kollegor inom Närsjukvården, något som det är viktigt att värna om.

Förslaget att samordna de två vårdcentralerna har förankrats i den politiska ledningen.

– Fördelningsmodellen, som ger resurser utifrån befolkningsunderlaget, ligger fast, liksom att Fjärås ska ha en vårdcentral, öppen fem dagar i veckan, säger Margareta Ödman. Vi är informerade om förestående personalminskning och om närsjukvårdschefens kommande förslag till samordning och gemensam ledning av Fjärås och Kungsbacka vårdcentraler, och har inget att invända mot det.

För mer information:

Närsjukvårdschef Monica Berglund, tfn: 070-536 49 99
Närsjukvårdsnämndens ordförande Margareta Ödman, tfn: 070-973 17 86