LED & LED

Effektivt LED belysning i Central Park, New York

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2012 14:42 CEST

Av Kristofer Blockhammar

En jämförelse av gångvägsbelysning i New Yorks Central Park mellan de nya LED lamporna kontra de gamla metallhalogenlamporna, har visat sig att man med den nya LED lamporna har minskat energiförbrukning betydligt. LED lamporna utvärderades och visade sig ge betydande energibesparingar, längre livslängd och bättre ljuskvalitet i förhållande till befintlig metallhalogen (MH) lampor. En ny metod utvecklades för att jämföra vågrät och lodrät belysning för varierande stolpavstånd. Efter denna jämförelse valdes LED lampor för byte av 1 588 lampor i Central Park, som började i maj i år och fortfarande pågår.

I Central Parks belysning består av 3 meter höga lysstolpar som är fördelade med ett mellanrum på ca 25 meters avstånd, men synavstånden varierar med slingrande gångvägar och bladverk. Gångvägsbelysningen måste beakta både horisontella och vertikala illuminansvärden. Horisontella mätningar bekräftar mängden ljus som är tillgänglig på gångvägarna, medan vertikala mätningar är nödvändiga av säkerhetsskäl. Man utformade ett polärt mätsystem för horisontella och vertikala mätningar för en konsekvent jämförelse av lampornas prestanda oavsett plats. LED lamporna ger betydande energiförbrukningsminskning i förhållande till metallhalogen (MH) lamporna och ger en varm vit färgtemperatur (3000K) och ett CRI på 85.

Man började installation av 1 588 LED lampor, med att ersätta 175 befintliga metallhalogen (MH) lampor med LED lampor, som placeras i befintliga belysningsstolpar, av vilka några är ifrån 1911. Energibesparingarna uppskattas till upp till 62% årligen, med en årligt underhållsbesparing på ca 200 000 kronor baserat på komponent och livscykel. Dessutom beräknas LED lamporna spara 314 ton koldioxid årligen. Central Park LED lamporna har genomgått det mest rigorösa LED testförfaranden som belysningsindustrin någonsin har sett.

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Holland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.