Effnet AB

Effnets företrädesemission slutförd

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 09:34 CEST

Effnet Holding AB (publ) har nyligen avslutat en företrädesemission av aktier genom vilken Bolaget tillförs 11,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nyemissionen avsåg högst 434.672.864 aktier. Totalt tecknades 299.123.078 aktier varav 286.128.286 med företrädesrätt och 12.994.792 utan företrädesrätt. Detta motsvarar en total teckningsgrad om 68,82 procent, varav 65,83 procent med företrädesrätt och 2,99 procent utan företrädesrätt.

Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Effnet Holding AB med 299 123 078 stycken. Efter registrering av nyemissionen hos Bolagsverket kommer Effnet Holding AB:s aktiekapital uppgå till 5.164.595,10 kronor, fördelat på 516 459 510 aktier.

Avräkningsnotor för de som tecknat aktier utan stöd av företrädesrätt och som erhåller tilldelning beräknas sändas ut den 22 oktober. Så snart aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till aktier. Handel i nyemitterade aktier beräknas kunna påbörjas på NASDAQ OMX First North omkring den 12 november 2010.

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Fredrik Hånell, CEO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00; 0703-17 77 93
Pernilla Glännfjord, CFO, Effnet Holding AB, 013-36 86 00; 0708-99 86 18

OM EFFNETKONCERNEN
Effnet Holding AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North Premier (symbol EFFN). Certified Adviser är Remium (www.remium.com). För vidare information om Effnet Holding AB (publ), besök www.effnetholding.se. Effnet Holding AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamheter inom avancerad digital kommunikation. Moderbolagets uppgifter är att utveckla dessa teknikbolag samt koncernen i övrigt. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:
Digital Broadcasting
Factum Electronics AB är ledande inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer över hela världen och deras nätverksoperatörer. Factum Electronics säljer även modulär programvara för tillverkare av chip för DMB-mottagare samt komponenter för digitalt stereoljud för analoga TV-utsändningar (NICAM). För vidare information om Factum Electronics AB, besök www.factum.se.
Header Compression
Effnet AB utvecklar och säljer programvarufamiljen Effnet Header Compression som ökar effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk. För vidare information om Effnet AB, besök www.effnet.se.