Fiskeriverket

Effortförsöket i Kattegatt 2007 skjuts upp

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 16:29 CET

Det storskaliga försöket i Kattegatt som initierats av den rådgivande nämnden för Nordsjön (NSRAC) och som skulle ha startats den 1 januari 2007 har skjutits på framtiden.

Anledningen till att försöket ställts in är att förslaget, som kom från den rådgivande nämnden för Nordsjön (NSRAC), har dragits tillbaka.

Avsikten med försöket var att under 2007 reglera fisket genom en begränsning av antalet dagar till sjöss (insatsreglering, effortreglering), i stället för nuvarande reglering med årliga maximala fångstmängder (TAC/kvotreglering).

Den nya regleringen av fisket skulle leda till att man kom till rätta med de tidvis stora utkast som nuvarande system innebär. I effortsystemet skulle all fisk som uppnått lagstadgat minimimått landas.

Från Fiskeriverkets sida, där mycket förberedelsearbete lagts ner, är ambitionen att arbeta för att ett storskaligt försök nu istället införs från och med den 1 januari 2008.

För mer information, kontakta Fiskeriverket:

Bengt Kåmark, tfn: 031-743 03 11, mobil: 070-638 63 11. E-post: bengt.kamark@fiskeriverket.se
Fredrik Arrhenius, tfn: 031-743 04 58, mobil: 070-633 10 46. E-post: fredrik.arrhenius@fiskeriverket.se
Katja Ringdahl, tfn: 031-743 04 14, mobil: 070-861 92 86. E-post: katja.ringdahl@fiskeriverket.se